Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Konzultačné hodiny Katedry OaOP

s vyučujúcimi je možné konzultovať aj v inom termíne, a to na základe predchádzajúcej (e-mailovej) dohody

 

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.  

konzultačné hodiny počas výučbového obdobia letného semestra akademického roka 2019/2020:

stredy 19.2., 26.2., 4.3., 11.3., a 15.4. od 9:20 do 10:40, ostatné stredy od 10:50 do 12:10

číslo dverí: 314 (3. posch.)

 

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

konzultačné hodiny počas výučbového obdobia letného semestra akademického roka 2019/2020:

po dohode e-mailom

číslo dverí: 314 (3. posch.)

 

doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD.

konzultačné hodiny počas výučbového obdobia letného semestra akademického roka 2019/2020:

každá streda 9:40 - 11:00

číslo dverí: 324 (3. posch. miestnosť pri výťahu)

 

doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.

konzultačné hodiny počas výučbového obdobia letného semestra akademického roka 2019/2020:

každý utorok 14:50 - 16:25

číslo dverí: 319 (3. posch.)

 

doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.

konzultačné hodiny počas výučbového obdobia letného semestra akademického roka 2019/2020:

každý utorok 9:40 - 11:00

číslo dverí: 319 (3. posch.)

 

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. (Tübingen) 

konzultačné hodiny počas výučbového obdobia letného semestra akademického roka 2019/2020:

každý štvrtok 11:00 - 12:20

počas konzultačných hodín sa zabezpečuje právna služba študentom v rámci Centra podpory študentov Trnavskej univerzity 

http://www.truni.sk/sk/pravne-poradenstvo

číslo dverí: 313 (3. posch.) 

 

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.

konzultačné hodiny počas výučbového obdobia letného semestra akademického roka 2019/2020:

po dohode e-mailom

číslo dverí: 319 (3. posch.)

  

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

konzultačné hodiny počas výučbového obdobia letného semestra akademického roka 2019/2020:

po dohode e-mailom

číslo dverí: 319 (3. posch.)

 

JUDr. Jozef Zámožík, PhD.

číslo dverí: 312 (3. posch.)

na rodičovskej dovolenke

 

JUDr. Katarína Gešková, PhD.

konzultačné hodiny počas výučbového obdobia letného semestra akademického roka 2019/2020:

každý utorok 11:00 - 12:20

číslo dverí: 312 (3. posch.)

 

JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD.

konzultačné hodiny počas výučbového obdobia letného semestra akademického roka 2019/2020:

po dohode e-mailom

číslo dverí: 324 (3. posch. miestnosť pri výťahu)

 

Mgr. Mgr. Pavol Sojka, PhD.

konzultačné hodiny počas skúškového obdobia zimného semestra akademického roka 2019/2020:

po dohode e-mailom

číslo dverí: 312 (3. posch.)

 

Mgr. Peter Mészáros, PhD.

konzultačné hodiny počas výučbového obdobia letného semestra akademického roka 2019/2020:

každý štvrtok 11:00 - 12:20 

číslo dverí: 313 (3. posch.)

 

Mgr. Jozef Štefanko, PhD., LL.M.

konzultačné hodiny počas výučbového obdobia letného semestra akademického roka 2019/2020:

každá streda 9:40 - 11:00

číslo dverí: 324 (3. posch. miestnosť pri výťahu)

 

JUDr. Marek Maslák, PhD.

konzultačné hodiny počas výučbového obdobia letného semestra akademického roka 2019/2020:

každý utorok 13:40 - 15:00

číslo dverí: 312 (3. posch.)

 

JUDr. Milan Hlušák

konzultačné hodiny počas výučbového obdobia letného semestra akademického roka 2019/2020:

každý utorok 10:00 - 11:20 

číslo dverí: 218 (2. posch.)

 

Mgr. Martin Adamička

konzultačné hodiny počas výučbového obdobia letného semestra akademického roka 2019/2020:

každý štvrtok 17:00 - 18:20 

číslo dverí: 218 (2. posch.)

 

JUDr. Tomáš Pobijak

konzultačné hodiny počas výučbového obdobia letného semestra akademického roka 2019/2020:

každý utorok 10:15 - 11:35 

číslo dverí: 19 (prízemie, oproti bufetu)