Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Konzultačné hodiny Katedry OaOP

Konzultačné hodiny vyučujúcich budú prebiehať online prostredníctvom aplikácie MS Teams. S vyučujúcimi je možné konzultovať aj priamo na fakulte, a to na základe predchádzajúcej (e-mailovej) dohody

 

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.  

konzultačné hodiny počas výučbového obdobia zimného semestra akademického roka 2020/2021:

každý pondelok 10:00 - 11:20

odkaz na tím v MS Teams pre konzultačné hodiny: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ade89873cc4b74820bc60f88821560447%40thread.tacv2/conversations?groupId=102bb6e0-2442-415d-8964-160d33a245ca&tenantId=5c86c1c2-46da-494a-b4a7-feb23465e98c

číslo dverí: 314 (3. posch.)

Konzultačné hodiny doc. Jurčovej sa v pondelok 23.11. neuskutočnia, namiesto toho budú v stredu 25.11. od 8:00 do 9:30

 

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

konzultačné hodiny počas výučbového obdobia zimného semestra akademického roka 2020/2021:

po dohode e-mailom

číslo dverí: 314 (3. posch.)

 

doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD.

konzultačné hodiny počas výučbového obdobia zimného semestra akademického roka 2020/2021:

každý utorok 10:00 - 11:20

odkaz na tím v MS Teams pre konzultačné hodiny: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4795987efabe4330ad6b5f151a5aa629%40thread.tacv2/conversations?groupId=da8ec749-5284-4b77-a45f-1fa67d8d4136&tenantId=5c86c1c2-46da-494a-b4a7-feb23465e98c

číslo dverí: 324 (3. posch. miestnosť pri výťahu)

 

doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.

konzultačné hodiny počas výučbového obdobia zimného semestra akademického roka 2020/2021:

každý utorok 13:40 - 15:00

odkaz na tím v MS Teams pre konzultačné hodiny: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a220e2b6c134d4763b044629b5116b2af%40thread.tacv2/conversations?groupId=c2304868-0849-4067-ab81-0c16701aed47&tenantId=5c86c1c2-46da-494a-b4a7-feb23465e98c

číslo dverí: 319 (3. posch.)

 

doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.

konzultačné hodiny počas výučbového obdobia zimného semestra akademického roka 2020/2021:

každá streda 9:30 - 11:00

odkaz na tím v MS Teams pre konzultačné hodiny: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a316d3746437442b0860485fbdecbc663%40thread.tacv2/conversations?groupId=e8a894f0-7d83-4d62-8cbf-473d3479941f&tenantId=5c86c1c2-46da-494a-b4a7-feb23465e98c

číslo dverí: 319 (3. posch.)

 

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. (Tübingen) 

konzultačné hodiny počas výučbového obdobia zimného semestra akademického roka 2020/2021:

každý štvrtok 8:00 - 9:25

počas konzultačných hodín sa zabezpečuje právna služba študentom v rámci Centra podpory študentov Trnavskej univerzity 

http://www.truni.sk/sk/pravne-poradenstvo

číslo dverí: 313 (3. posch.) 

 

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.

konzultačné hodiny počas výučbového obdobia zimného semestra akademického roka 2020/2021:

po dohode e-mailom

číslo dverí: 319 (3. posch.)

  

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

konzultačné hodiny počas výučbového obdobia zimného semestra akademického roka 2020/2021:

po dohode e-mailom

číslo dverí: 319 (3. posch.)

 

JUDr. Jozef Zámožík, PhD.

číslo dverí: 312 (3. posch.)

na rodičovskej dovolenke

 

JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD.

konzultačné hodiny počas výučbového obdobia zimného semestra akademického roka 2020/2021:

po dohode e-mailom

číslo dverí: 324 (3. posch. miestnosť pri výťahu)

 

Mgr. Mgr. Pavol Sojka, PhD.

konzultačné hodiny počas výučbového obdobia zimného semestra akademického roka 2020/2021:

po dohode e-mailom

číslo dverí: 312 (3. posch.)

 

Mgr. Peter Mészáros, PhD.

konzultačné hodiny počas výučbového obdobia zimného semestra akademického roka 2020/2021:

každý štvrtok 15:00 - 16:20

odkaz na tím v MS Teams pre konzultačné hodiny: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a01b030be16d5414eb3ca9b18bb6986a8%40thread.tacv2/conversations?groupId=9b7ada02-f8e4-4838-b31a-1c815a8e4f9e&tenantId=5c86c1c2-46da-494a-b4a7-feb23465e98c

číslo dverí: 313 (3. posch.)

 

Mgr. Jozef Štefanko, PhD., LL.M.

konzultačné hodiny počas výučbového obdobia zimného semestra akademického roka 2020/2021:

každý utorok 10:50 - 12:10

odkaz na tím v MS Teams pre konzultačné hodiny: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6e5fab0b8e5e4366959ae41bd6f60685%40thread.tacv2/conversations?groupId=b55c92f7-3416-4314-9c36-a4e836b483bc&tenantId=5c86c1c2-46da-494a-b4a7-feb23465e98c

číslo dverí: 324 (3. posch. miestnosť pri výťahu)

 

JUDr. Marek Maslák, PhD.

konzultačné hodiny počas výučbového obdobia zimného semestra akademického roka 2020/2021:

každý nepárny utorok 9:20 - 10:40

každý párny utorok 15:00 - 16:20

odkaz na tím v MS Teams pre konzultačné hodiny: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a53af143e51b04ae3991fe6b78004e40c...

číslo dverí: 312 (3. posch.)

 

JUDr. Katarína Gešková, PhD.

konzultačné hodiny počas výučbového obdobia zimného semestra akademického roka 2020/2021:

každý štvrtok 14:00 - 15:30

odkaz na tím v MS Teams pre konzultačné hodiny: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3add67a2b9c4824f1d89965cbed681f8c7%40thread.tacv2/conversations?groupId=3b328ea7-814c-4c35-8bf4-b151f4e44f17&tenantId=5c86c1c2-46da-494a-b4a7-feb23465e98c

číslo dverí: 312 (3. posch.)

Konzultačné hodiny dr. Geškovej sa dňa 19.11. uskutočnia od 15:00 do 16:20.

 

JUDr. Milan Hlušák, PhD.

konzultačné hodiny počas výučbového obdobia zimného semestra akademického roka 2020/2021:

každú stredu 8:00 - 9:20

odkaz na tím v MS Teams pre konzultačné hodiny:  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afa7b7091619d4c80854b75f87de975df%40thread.tacv2/conversations?groupId=7412d548-7fe3-4946-9780-b995936e917d&tenantId=5c86c1c2-46da-494a-b4a7-feb23465e98c

číslo dverí: 218 (2. posch.)

 

Mgr. Martin Adamička

konzultačné hodiny počas výučbového obdobia zimného semestra akademického roka 2020/2021:

každú stredu 17:00 - 18:20

odkaz na tím v MS Teams pre konzultačné hodiny: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4c83366d4db24b0e96483805259453aa%40thread.tacv2/General?groupId=cc029ac6-5adc-4505-a57b-36c7e3dd2257&tenantId=5c86c1c2-46da-494a-b4a7-feb23465e98c

číslo dverí: 218 (2. posch.)