Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Vedeckovýskumná činnosť Katedry PPaPSZ

 Ochrana zamestnancov pri ich vysielaní do krajín Európskeho hospodárskeho priestoru

V dňoch 15.10.2015 až 15.11.2015 Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia zorganizovala online konferenciu s názvom "Ochrana zamestnancov pri ich vysielaní do krajín Európskeho hospodárskeho priestoru", ktorej výstupom je rovnomenný online konferenčný zborník. Konferenčný zborník je k dispozícii na stiahnutie:

OZVKEHP_zbornik_online.pdf