Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy Katedry PPaPSZ

Informácia ohľadom skúšky z predmetu Pracovné právo II.

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia oznamuje študentom, že vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu, súvisiacu so šírením ochorenia COVID 19 a opatreniami, ktoré boli prijaté na ochranu verejného zdravia,  nie je možné skúšku z predmetu Pracovné právo II. uskutočniť ústnou formou.
 
Hodnotenie predmetu sa preto uskutoční písomnou formou vo forme testu prostredníctvom systému Moodle, a to nasledujúcim spôsobom:

Oznam o priebežnom hodnotení PP I. za ZS 2019/2020

doc. Križan oznamuje študentom, ktorí neabsolvovali priebežné hodnotenie z predmetu Pracovné právo I., že priebežné hodnotenie sa uskutoční dňa 16. apríla o 10.00 hod.. Podrobnosti sú uvedené v emaile,  ktorý poslal dotknutým študentom do ich ich univerzitnej mailovej schránky. Čas na vypracovanie testu je 10 minút, nie 60, ako je uvedené v emaili.

Pracovné právo - štátnice

Milé študentky, milí študenti,
 
v rámci príprav na štátnu skúšku z pracovného práva pripravujeme pre vás podklady "Na minútku s pracovným právom". Informácie vám priebežne budem zasielať e-mailom, preto prosím, sledujte priebežne vašu schránku.
S prianím pevného zdravia a pekných dní
 
Andrea Olšovská

 

Pracovné právo - externé štúdium

Vážené študentky, vážení študenti,
 
s prihliadnutím na súčasnú situáciu je potrebné meniť koncepciu výučby. Podklady pre štúdium nájdete v systéme Moodle, a pokyny k štúdiu a skúškam vám zasielam na školskú e-mailovú adresu. Preto prosím, priebežne sledujte zasielanie e-mailov. Súčasne prosím aj o spätnú väzbu, ak vám zašlem e-mail, či tento bol doručený. 
Momentálne máte podklady k štúdiu v Moodle a zaslala som vám aj e-mailom ďalšie podklady. 
Prajem pevné zdravie a úspešné zvládnutie tohto náročného obdobia
 

Obhajoby záverečných prác (Mgr. a aj Bc.)

Obhajoby diplomových prác a bakalárskych prác sa uskutočnia dňa 14. mája 2020 na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečeniaTrnavskej univerzity Právnickej fakulty, a to o 9.00 hod. obhajoby diplomových prác a o 11.30 hod. obhajoby bakalárskych prác.

Oznam doc. Križana v súvislosti s prerušením výučby

doc. Križan oznamuje svojim študentom, že náhradné plnenie - prípadové štúdie - za semináre z predmetu Pracovné právo II. budú v systéme Moodle zverejnené v priebehu utorka 10. marca 2010. Ďalšie pokyny budú ďalej zverejnené v Moodle spolu so zadaním.