Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy Katedry TPaUP

Vyučovanie predmetov katedry v akademickom roku 2020/2021

Vážené študentky a študenti, v úvodných týždňoch akademického roka 2020/2021 bude výučba katedrových predmetov prebiehať kombinovanou formou podľa centrálne stanoveného rozvrhu hodín. Styčnou platformou pre konkrétnejšie informácie o výučbe je informačný systém Moodle. V tomto systéme nájdete handouty z prednášok, zadania na jednotlivé semináre či ďalšie inštrukcie potrebné pre úspešné zvládnutie štúdia.

Vypisovanie tém bakalárskych prác, ktoré budú obhajované v roku 2020/2021

Témy bakalárskych prác na KTPaÚP si bude možné vybrať v dvoch etapách.

V prvej etape si bude môcť záujemca dohodnúť tému bakalárskej práce s konkrétnym vyučujúcim, a to v období od 18. 11. 2019 do 6. 12. 2019. Dohodnúť tému bakalárskej práce je možné s nasledujúcimi vyučujúcimi nasledujúcim spôsobom:

 

Závery z workshopu ku kreácii ústavných sudcov

Dňa 6. apríla 2018 usporiadali Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta a Nadácia Konrada Adenauera workshop so zameraním na tému vypočutia kandidátov na sudcov ústavného súdu. Na workshope s analytickými príspevkami vystúpili Peter Wilfling z Via Iuris, Jana Ondřejková z Právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe a David Kosař z Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.