Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Konzultačné hodiny Katedry TPaUP

V akademickom roku 2020/2021 budú konzultácie prebiehať osobne alebo prostredníctvom MS Teams, a to po vzájomnej emailovej dohode.
 
Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
čas: streda od 13.40 do 15.00 hod.
miestnosť: 105
  
doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD.
Čas: streda od 09.00 do 10.20 hod. na MS Teams (kód: 2iuta3s)
 
doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.
čas: pondelok od 16.20 do 17.40 hod. (Dostupný na online chate v MS Teams. V iný čas je možné konzultáciu si vopred dohodnúť emailom.)
 
Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M.
čas: pondelok od 16.40 do 18.00 hod. (Dostupná na online chate v MS Teams. V iný čas je možné konzultáciu si vopred dohodnúť emailom.)
 
JUDr. Patrik Príbelský, PhD.
čas: podľa dohody emailom
miestnosť: 204
 
Mgr. Katarína Kuklová, PhD.
čas: streda od 11.10 do 12.40 hod. (Dostupná na online chate v MS Teams. V iný čas je možné konzultáciu si vopred dohodnúť emailom.)
 
JUDr. Jakub Neumann, PhD.
čas: streda od 8.30 do 11.00 hod. (Dostupný na online chate v MS Teams. V iný čas je možné konzultáciu si vopred dohodnúť emailom.)
miestnosť: 112
 
Mgr. Adam Krajáč
čas: streda od 9.20 do 10.40 hod.
miestnosť: 112
 
JUDr. Zuzana Kyjac
čas: podľa dohody emailom
miestnosť: 204