Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Konzultačné hodiny Katedry TPaUP

Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
čas: 
miestnosť: 
  
doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD.
Čas: každý párny týždeň v utorok od 14.55 do 16.25 hod. a v stredu od 13.40 do 14.50 hod.
miestnosť: 306
 
doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.
čas: streda 10.50 - 12.10 hod.
miestnosť: 113
 
doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.
čas: streda 10.50 - 12.10 hod. (V iný čas je možné konzultáciu si vopred dohodnúť emailom.)
miestnosť: 112
 
Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M.
čas: utorok 9.40 - 11.00 hod.
miestnosť: 205
 
JUDr. Patrik Príbelský, PhD.
čas: podľa dohody emailom
miestnosť: 204
 
JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M.
čas: štvrtok od 18.00 hod. po predchádzajúcej dohode e-mailom
miestnosť: 113
 
Mgr. Katarína Kuklová
čas: utorok 15.10 - 16.30 hod.
miestnosť: 205
 
Mgr. Dominik Fabian
čas: streda 16.20 - 17.40 hod. 
miestnosť: 112
 
JUDr. Jakub Neumann
čas: utorok 13.30 - 14.50 hod.
miestnosť: 112
 
JUDr. Zuzana Kyjac
čas: utorok 9.40 - 11.00 hod.
miestnosť: 204