Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Záverečné práce Katedry TPaUP

Zapisovanie tém bakalárskych prác, ktoré budú obhajované v roku 2021/2022

 

Témy bakalárskych prác na KTPaÚP si bude možné vybrať v dvoch etapách.

V prvej etape si bude môcť záujemca dohodnúť tému bakalárskej práce s konkrétnym vyučujúcim, a to v období od 16. 11. 2020 do 4. 12. 2020.

Študenti, ktorí neprejavia záujem o dohodnutie témy, resp. ktorých práce nimi zvolení vyučujúci nemali kapacitu viesť, si budú zapisovať témy záverečných prác prostredníctvom systému MAIS v druhej etape prihlasovania, ktorá bude prebiehať od 20. 1. 2021 od 10.00 hod. do 5. 2. 2021 do 10.00 hod.

...

Zoznam tém bakalárskych prác v akademickom roku 2021/2022 si môžete stiahnuť tu.

Zoznam tém bakalárskych prác v akademickom roku 2020/2021 si môžete stiahnuť tu.

Zoznam tém bakalárskych prác v akademickom roku 2019/2020 si môžete stiahnuť tu.

Zoznam tém bakalárskych prác v akademickom roku 2018/2019 si môžete stiahnuť tu.

Zoznam tém bakalárskych prác v akademickom roku 2017/2018 je evidovaný v systéme MAIS.

Zoznam tém rigoróznych prác z predmetov Teória práva a Ústavné právo možno nájsť tu.

Zoznam tém dizertačných prác v odbore Teória a dejiny štátu a práva možno nájsť tu.

Zoznam tém dizertačných prác v odbore Ústavné právo možno nájsť tu.