Skočiť na hlavný obsah

Voľné pracovné miesta - predpisy výberového konania

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - vedúci katedry / ústavu (21.9.2023)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - sekretárka dekana (26.6.2023)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - sekretárka dekana (12.6.2023)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - docent (16.5.2023)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - odborný asistent (16.5.2023)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - profesor (9.1.2023)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - študijný referent (5.10.2022)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - odborný asistent (31.8.2022)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - odborný asistent a asistent (13.6.2022)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - odborný asistent (28.4.2022)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - docent (22.4.2022)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - odborný asistent (23.2.2022)
 

 

Plnenie kritérií - profesor
Plnenie kritérií - profesor

Plnenie kritérií - docent
Plnenie kritérií - docent

 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov - AKTUÁLNE

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov - NEAKTUÁLNE

Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov - AKTUÁLNE

Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov - NEAKTUÁLNE

Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov - NEAKTUÁLNE

 

Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a profesor

Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty
Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty (účinné od 1. 7. 2022)Prehľad splnenia kritérií fakulty - docent
Prehľad splnenia kritérií fakulty - profesorVzor profesijného životopisu