Skočiť na hlavný obsah

Výročné správy

Výročné správy o činnosti

Výročná správa o činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2023

Výročná správa o činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2022

Výročná správa o činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2021

Výročná správa o činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2020

Výročná správa o činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2019

Výročná správa o činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2018

Výročná správa o činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2017

Výročná správa o činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2016

Výročná správa o činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2015

 

Výročné správy o hospodárení

Výročná správa o hospodárení Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2023

Výročná správa o hospodárení Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2022

Výročná správa o hospodárení Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2021

Výročná správa o hospodárení Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2020

Výročná správa o hospodárení Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2019

Výročná správa o hospodárení Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2018

Výročná správa o hospodárení Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2017

Výročná správa o hospodárení Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2016

Výročná správa o hospodárení Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2015

 

Výročné správy o vzdelávaní

Výročná správa o vzdelávacej činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2022

Výročná správa o vzdelávacej činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2021

Výročná správa o vzdelávacej činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2020

Výročná správa o vzdelávacej činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2019

Výročná správa o vzdelávacej činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2018

Výročná správa o vzdelávacej činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2017

Výročná správa o vzdelávacej činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2016

Výročná správa o vzdelávacej činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2015

 

Výročné správy o vede

Správy o hodnotení v oblasti vedy