Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Kontakt

Adresa

Trnavská univerzita v Trnave

Právnická fakulta – knižnica

Kollárova 10

917 01 Trnava

 

Telefón

033/ 5939 652

 

e-mail

  zuzana.dudova@truni.sk

 

Personálne obsadenie

Mgr. Zuzana Dudová

Mária Cíbiková