Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Otváracie hodiny

Počas letných prázdnin:

 1.7. – 31.8. 2020

je študovňa PF TU

o t v o r e n á

stredy, štvrtky:   8,30 - 12,00        13,00 - 15,00 hod.

  a to v dňoch:

1., 2.7.,  8., 9. 7.,  15., 16.7.,  22., 23.7.,  29., 30.7.2020

5., 6.8.,  12., 13. 8.,  19., 20.8.,  26., 27.8. 2020

prípadné zmeny budú zverejnené na webovej stránke fakulty

 

 

Od 30.7.2020 (vrátane) do konca augusta bude knižnica otvorená

každý štvrtok od 8.30 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.

 

 

Počas semestra / výučbového obdobia:

pondelok – štvrtok :  9,00 – 12,00      13,00 – 18,00 hod.

                    piatok :  9,00 – 12,00      13,00 – 17,00 hod.

 

Počas skúškového obdobia:

pondelok – piatok:  9,00 – 12,00      13,00 –15,00 hod.

 

Bližšie informácie o otváracích hodinách knižnice počas prázdnin, sviatkov, v čase rektorského/dekanského voľna sú zverejňované na hlavnej web stránke fakulty, v rubrike „Informácie pre študentov“.