Skočiť na hlavný obsah

Oznamy o aktivitách Nadácie Štefana Lubyho

Udelenie pamätnej medaily Štefana Lubyho
doc. JUDr. Jozefovi Vozárovi, CSc.
riaditeľovi Ústavu štátu a práva SAV Bratislava

Správna rada Nadácie Štefana Lubyho rozhodla udeliť pamätnú medailu Nadácie Štefana Lubyho  doc. JUDr. Jozefovi Vozárovi, CSc. za jeho prínos pre rozvoj právnej vedy a za propagáciu  činnosti  Nadácie  Štefana  Lubyho,  na  ktorú  poukázal  ako  na  pokračovateľku  a  nositeľku myšlienkového  odkazu  významného  slovenského  civilistu,  právneho teoretika a predstaviteľa právnej komparatistiky - prof. Štefana Lubyho.

Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. ako autor publikácie „Významní slovenskí právnici z Liptova“ v  r.  2016  v  nakladateľstve VEDA, vzdal hold aj životu a vedeckému a pedagogickému odkazu  profesora  Štefana  Lubyho.  Vydanie  tejto  publikácie  je  takým  publikačným a spoločenským počinom, ktorý si v súlade so štatútom  nadácie  v plnej  miere  zaslúžil ocenenie  pamätnou  medailou.  Medailu  slávnostne  odovzdala  predsedníčka  správnej rady  nadácie  doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.  na  slávnostnom  zasadnutí  v  rámci konferencie Trnavské právnické dni v septembri 2016.