Skočiť na hlavný obsah

Poradie obhajob bakalárskych prác na Katedre MP a EP

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

obhajoby bakalárskych prác na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva dňa 9. mája 2022 budú prebiehať v nasledovnom poradí:

- od 09:00 – práce z oblasti medzinárodného práva verejného (presné poradie TU)

- od 12:45 – práce z oblasti práva EÚ a práva verejného obstarávania (presné poradie TU)

Obhajoby sa uskutočnia v tzv. malej zasadačke na prízemí fakulty (vedľa kníhkupectva). 

Tešíme sa na osobné stretnutie s Vami a prajeme veľa úspechov pri príprave, ako aj pri samotných obhajobách!

KMPaEP