Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu
23.3.2018

 

prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc.

spoluzakladateľ Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

20.3.2018

Záujemcom o štúdium na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte ponúkame prípravný kurz na prijímacie skúšky v dňoch 4.6.2018 - 8.6.2018. Prijímacie skúšky budú v dňoch  12.6.2018 - 13.6.2018.

15.3.2018

 

Milé študentky, milí študenti,
ponúkame Vám zaujímavý workshop Právnickej latinčiny v termínoch:
12. apríla 2018,   27. apríla 2018,   9. mája 2018.

19.2.2018
Právnická fakulta TU V Trnave je spoluorganizátorom medzinárodnej vedeckej konferencie "Zásady európskeho súkromného práva v aplikačnej praxi" na tému "Spotrebiteľský kódex: áno či nie?", ktorá sa uskutoční 31. 5. 2018 – 1. 6. 2018 v aule Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.
2.2.2018

 

Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave a Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Vás pozýva na podujatie Poľský deň na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity.

1.2.2018

 

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave si Vás dovoľujeme pozvať na sériu diskusných seminárov pod zastrešujúcim názvom Trnavské právnické debaty.