Skočiť na hlavný obsah

On-line katalóg

Na orientáciu v knižničnom fonde a informačných zdrojoch, ktoré knižnica Právnickej fakulty TU uchováva a sprístupňuje, slúži on - line katalóg.

Návod na použitie on – line katalógu v študovni PF TU:

  • kliknite na link
  • odkliknite „vyhľadávanie v katalógu“, zvoľte fond, z ktorého chcete vyhľadávať, najpoužívanejším vyhľadávacím fondom je fond „katalóg kníh“
  • do formulára vpíšte vyhľadávacie kritérium, napr. meno autora, názov publikácie...
  • kliknite na „register“ a potom „nájdi“
  • po zobrazení výsledku vyhľadávania (príslušného titulu) kliknite na „holdingové informácie“
  • ak sa v riadku „lokácia“ nachádza označenie „PF“, kniha sa nachádza v študovni PF TU
  • odpíšte si signatúru
  • signatúra je v tvare číslo (číslo regála, v ktorom nájdete hľadanú publikáciu) / prvé tri písmená z priezviska autora (knihy na regáli sú uložené abecedne poľa priezviska autora) napr. 10.0/PRU