Skočiť na hlavný obsah

Obhajoby záverečných prác na KDP 27.8.2024

Vážené študentky, vážení študenti,

obhajoby záverečných prác - prepracované práce a druhý opravný termín obhajob, sa na Katedre dejín práva uskutočnia dňa 27.8.2024 od 09:00 v miestnosti č. 114 podľa nasledovného zoznamu:

Diplomové práce:

Želizňáková  Timea - Vývoj evidencie práv k nehnuteľnostiam - vedúci prof. Gábriš, oponent prof. Laclavíková

Puchý Tomáš - Šport a správne súdnictvo - vedúci prof. Gábriš, oponent dr. Hrbek

Bakalárske práce:

Piecková Jana - Responsa prudentium a "právo tvorené právnikmi" - vedúci doc. Vyšný, oponent prof. Gábriš

Fázik Matej - Historický vývoj záložného práva na Slovensku - vedúca doc. Švecová, oponent prof. Laclavíková