Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Členovia Katedry DP

Adresa:Kollárova 10, 918 43 Trnava

Korešpondenčná adresa: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava                                                                                                                                                 

Vedúci katedry:
Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Mosný, CSc.

Tajomník katedry:
JUDr. Mgr. Štefan Siskovič, PhD.

Členovia katedry:
Profesor:
Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Mosný, CSc. 
miestnosť č. 208
telefón: 033 59 39 622
e-mail:
konzultačné hodiny: utorok - každý nepárny týždeň 13:30 - 15:00 h. (Konzultácie sú možné aj e-mailom.)
profesijný profil

Docenti:
doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.

miestnosť č. 7
telefón: 033 59 39 659
e-mail:
konzultačné hodiny: piatok 9:30 - 12:00 h. (Konzultácie sú možné aj inokedy, a to na základe predchádzajúcej dohody e-mailom.)
profesijný profil
professional profile

doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD.
miestnosť č. 7
telefón: 033 59 39 659
e-mail:
konzultačné hodiny: štvrtok 9:30 - 11:00 h. (Konzultácie sú možné aj inokedy, a to na základe predchádzajúcej dohody e-mailom.)
profesijný profil

doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD.
miestnosť č. 209
telefón: 033 59 39 622
e-mail: peter.vysny@truni.sk  petervysny@hotmail.com 
konzultačné hodiny: štvrtok 13:30 - 15:00 h. (Konzultácie sú možné aj inokedy, a to na základe predchádzajúcej dohody e-mailom.)
profesijný profil

Odborný asistent:
JUDr. Mgr. Štefan Siskovič, PhD.
miestnosť č. 7
telefón: 033 59 39 659
e-mail: stefan.siskovic@truni.sk 
konzultačné hodiny: štvrtok 11:20 - 12:40 h. (Konzultácie sú možné aj inokedy, a to na základe predchádzajúcej dohody e-mailom.)
profesijný profil

Interní doktorandi:

JUDr. Ingrid Lanczová
e-mail:
konzultačné hodiny: štvrtok 11:00-12:30 h. (Konzultácie sú možné aj inokedy, a to na základe predchádzajúcej dohody e-mailom.)

Mgr. Monika Martišková
e-mail:
konzultačné hodiny: štvrtok - každý párny týždeň 11:10 - 12:30 h.; piatok - každý nepárny tyždeň 13:20 - 14:45 h;  (Konzultácie sú možné aj inokedy, a to na základe predchádzajúcej dohody e-mailom.)

Doktorandi v externej forme štúdia:

Mgr. Dominika Böhmová
Mgr. Peter Pauliny
Mgr. Maroš Piľa
Mgr. Iveta Rajtáková

Sekretárka katedry:

Martina Miškolciová
miestnosť č. 203
telefón: 033 59 39 625
e-mail: martina.miskolciova@truni.sk