Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Členovia Katedry PPP

prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc.

miestnosť: 109, telefón: 033/59 39 601
e-mail:  gustav.dianiska@truni.sk
profesionálny  životopis
publikačná činnosť
 

Ing. Lenka Klimentová, PhD.

Tajomník
miestnosť: 110, telefón: 033/59 39 624
e-mail: lkliment@truni.sk 
profesionálny životopis
publikačná činnosť

PhDr. Katarína Miklošová
miestnosť: 110, telefón: 033/59 39 624
e-mail: miklosovakatarina@gmail.com  
profesionálny životopis
publikačná činnosť

JUDr. Eva Bernáthová
miestnosť: 110, telefón: 033/59 39 624
e-mail: bernathovap@gmail.com
profesionálny životopis
publikačná činnosť