Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Členovia Ústavu PDVaIT

JUDr. Zuzana Adamová, PhD.
riaditeľka

e-mail: zuzana.adamova@truni.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika
Zoznam publikácií a ohlasov na publikované diela

Konzultačné hodiny: štvrtok 10:00 - 10:40 h a 12:30 - 13:10 h

JUDr. Anton Škreko, PhD.
tajomník

e-mail: anton.skreko@truni.sk

Vedecko-pedagogická charakteristika
Zoznam publikácií a ohlasov na publikované diela

Konzultačné hodiny: na základe individuálnej dohody e-mailom.

Interný doktorand:
Mgr. Richard Bednárik
e-mail: bednarik@ymail.com

Vedecko-pedagogická charakteristika
Zoznam publikácií a ohlasov na publikované diela

Konzultačné hodiny: na základe individuálnej dohody e-mailom.

Externá doktorandka:
Mgr. Angela Sobolčiaková
e-mail: angelasobolciakova@gmail.com

Vedecko-pedagogická charakteristika
Zoznam publikácií a ohlasov na publikované diela