Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Oznamy Katedry DP

Konzultačné hodiny v skúškovom období ZS 2017/18

Počas skúškového obdobia zimného semestra akademického roku 2017/18 budú ďalej uvedení členovia katedry konzultovať so študentmi nasledovne:

doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD. 

- v januári 2018 sú osobné konzultácie možné každý utorok v čase od 9:30 do 11:30

- v prvom týždni februára 2018 konzultácie nie sú možné (čerpanie dovolenky)

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.

- osobné konzultácie sú možné v nasledujúcich dňoch: