Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy Katedry DP

Prihlasovanie sa na skúšky MAIS + MS TEAMS

Vážené študentky, vážení študenti,

členovia Katedry dejín práva zverejnili termíny skúšok v MAISe.

Vzhľadom na pretrvávajúcu dištančnú výučbu, je nutné prihlasovať sa na skúšky nasledovne:

Prihlasovacie údaje na semináre z SDP II

Milé študentky, milí študenti,

prihlasovacie údaje na semináre z SDP II. sú nasledovné:

nazov tímu: SDP II: Vysny 

kód: mze0ajj

názov tímu: Semináre JUDr. Lanczová

kód: b2bhldz

 

Tešíme sa na stretnutie:)

Výučba seminárov z predmetu DPÚS II.

Vážené študentky, vážení študenti,

semináre z predmetu DPÚS II. budú prebiehať online cez MS Teams.

Doc. Švecová učí nasledovné skupiny: 1, 2, 3.
Pridajte sa do tímu Švecová semináre prostredníctvom kódu t7g9274.

Dr. Lanczová učí nasledovné skupiny: 4, 5, 6.
Pridajte sa do tímu Semináre JUDr. Lanczová prostredníctvom kódu b2bhldz.

Tešíme sa na stretnutia od 19.2.2021 :)

Vaše vyučujúce