Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy Katedry DP

Voliteľný predmet Vecné a záväzkové právo v stredoveku a novoveku pre I. ročník dennej formy bakalárskeho stupňa štúdia

Vážení študenti, 
voliteľný predmet Vecné a záväzkové právo v stredoveku a novoveku pre I. ročník dennej formy bakalárskeho stupňa štúdia sa otvára. Vyučujúca, doc. Švecová, Vás očakáva tento štvrtok, 10.10.2019 o 9.30 v miestnosti č. 5 na úvodnej prednáške a seminári. Výučba bude prebiehať v tomto ZS podľa pôvodného rozvrhu a pokynov vyučujúcej.