Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy Katedry DP

Oznam

Oznam pre študentov, ktorí sa majú zúčastniť skúšobného termínu konajúceho sa dňa 30. mája 2018 o 9:00. Čas začatia konania termínu sa posúva na 12:00 hodinu.

Konzultačné hodiny v skúškovom období LS 2017/18

doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD.


Čas konzultácií: 11:00 - 12:30

Termíny konzultácií: 14. 5. 2018, 21. 5. 2018, 28. 5. 2018, 4. 6. 2018, 14. 6. 2018, 20. 6. 2018, 25. 6. 2018 (konzultácie sú možné aj inokedy, a to na základe dohody e-mailom)

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.

Obhajoby BP 2017/2018

Zoznam bakalárskych prác, ktoré budú obhajované na Katedre dejín práva PF TU v akademickom roku 2017/2018, je k dispozícii TU