Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy Katedry DP

Oznam pre študentov záverečných prác, ktoré sa budú zapisovať v akademickom roku 2020/2021 a obhajovať v akademickom roku 2021/2022

Vážené študentky, vážení študenti,

na základe predchádzajúcej dohody s budúcim školiteľom, boli témy bakalárskych prác v prvom kole zapisovania priradené nasledovným študentom:

 

školiteľ prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA:

1) FILOVÁ, Diana: Verejní notári a obecní notári na prelome 19. a 20. storočia

2) GÉCI, Miroslav: Cirkevné reštitúcie

3) GAĽANOVÁ, Nikola: Dejiny potravinového práva na území Slovenska

4) ŠTEFKOVÁ, Kristína: Právo v mýtoch

Skúška z voliteľného predmetu Vecné a záväzkové právo v stredoveku a novoveku na Slovensku

Vážení študenti,
skúška z nášho predmetu sa bude konať už v predtermíne 11.12. 2020, a to v čase od 8.15 na MS Teams. Prosím, aby ste sa tí, ktorí máte záujem o daný termín, prihlásili do tímu Švecová skúšky (prihlasovacie údaje nájdete aj v pokynoch pre skúšky pre povinný predmet Dejiny práva na území Slovenska I.). Do systému MAIS sa netreba na tento termín prihlasovať, to vybavíme počas skúšania. V prípade potreby ma pred skúškou kontaktujte na môj pracovný mail.
S pozd. doc. A. Švecová

Skúška z voliteľného predmetu Dejiny formovania moderného dedičského práva na Slovensku

Vážení študenti,
skúška z nášho predmetu sa bude konať už v predtermíne 10.12. 2020, a to v čase od 8.15 na MS Teams. Prosím, aby ste sa tí, ktorí máte záujem o daný termín, prihlásili do tímu Švecová skúšky (prihlasovacie údaje nájdete aj v pokynoch pre skúšky pre povinný predmet Dejiny práva na území Slovenska I.). Do systému MAIS sa netreba na tento termín prihlasovať, to vybavíme počas skúšania. V prípade potreby ma pred skúškou kontaktujte na môj pracovný mail.
S pozd. doc. A.Švecová

Skúška z SDP I.

Vážené študentky, vážení študenti,

skúška z predmetu SDP I. sa uskutoční dištančnou formou. Bližšie informácie sú uvedené v Moodle.

Vaši vyučujúci

Podmienky skúšky z predmetu Dejiny formovania moderného dedičského práva na Slovensku v ZS ak. roka 2020/2021

  1. Skúška prebieha on-line formou prenosu cez platformu MS Teams ústnou formou. Na skúške majú právo sa zúčastniť len študenti zapísaní na daný termín skúšky v systéme MAIS.
  2. Skúšajúci vylosuje dve otázky a príslušné znenia otázok vizuálne do kamery zverejní študentovi. Má právo predovšetkým vidieť celý priestor miestnosť a pracovného stola študenta počas celej doby skúšky.
  3. Študent má možnosť sa, v priebehu niekoľkých minút, pripraviť na odpoveď (aj formou písomnej prípravy) s povinnosťou, aby počas prípravy bol neustále pripojený a snímaný kamerou svojho počítača.

Podmienky skúšky z predmetu Vecné a záväzkové právo v stredoveku v ZS ak. roka 2020/2021

  1. Skúška prebieha on-line formou prenosu cez platformu MS Teams ústnou formou. Na skúške majú právo sa zúčastniť len študenti zapísaní na daný termín skúšky v systéme MAIS.
  2. Skúšajúci vylosuje dve otázky a príslušné znenia otázok vizuálne do kamery zverejní študentovi. Má právo predovšetkým vidieť celý priestor miestnosť a pracovného stola študenta počas celej doby skúšky.
  3. Študent má možnosť sa, v priebehu niekoľkých minút, pripraviť na odpoveď (aj formou písomnej prípravy) s povinnosťou, aby počas prípravy bol neustále pripojený a snímaný kamerou svojho počítača.

Skúška z DPÚS I.

Vážené študentky, vážení študenti,
 
ústna skúška z predmetu DPÚS I. bude prebiehať cez aplikáciu MS Teams. 
 

Oznam pre študentov 1. ročníka externého štúdia - skúška z predmetu DPUS I.

Oznam pre študentov 1. ročníka externého štúdia – Predmet DPUS I (vyučujúci doc. Laclavíková)

Voliteľná forma skúšky – písomná alebo ústna forma

V danom čase mimoriadnej epidemiologickej situácie sa forma skúšky z predmetu DPUS I. pre externé štúdium 1. ročník bakalárskeho stupňa štúdia upravuje nasledovne: