Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Oznamy Katedry DP

Konzultačné hodiny v skúškovom období LS 2017/18

doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD.


Čas konzultácií: 11:00 - 12:30

Termíny konzultácií: 14. 5. 2018, 21. 5. 2018, 28. 5. 2018, 4. 6. 2018, 14. 6. 2018, 20. 6. 2018, 25. 6. 2018 (konzultácie sú možné aj inokedy, a to na základe dohody e-mailom)

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.

Obhajoby BP 2017/2018

Zoznam bakalárskych prác, ktoré budú obhajované na Katedre dejín práva PF TU v akademickom roku 2017/2018, je k dispozícii TU