Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy Katedry DP

SDP I + PDPA - informácie

Vážené študentky, vážení študenti,

v systéme Moodle nájdete informácie o výučbe a skúšaní predmetov Svetové dejiny práva I a Právne dejiny predkolumbovskej Ameriky.

V prípade nejasností či otázok ma neváhajte kontaktovať emailom.

doc. Vyšný

Skúška z DPÚS II. - opätovné upozornenie

Vážené študentky, vážení študenti,

ešte raz Vás dôrazne žiadame, aby ste sa v MAISe prihlasovali výlučne k tomu skúšajúcemu, u ktorého máte mailom dohodnutú a potvrdenú tému seminárnej práce.

Všetko dobré počas skúškového obdobia Vám žela Vaša

Katedra dejín práva

Upozornenie: Prihlasovanie sa na dištančnú skúšku z DPÚS II.

Vážené študentky, vážení študenti,

prosíme Vás, aby ste sa v MAIS-e prihlasovali na dištančnú skúšku k tomu vyučujúcemu/skúšajúcemu, u ktorého máte mailom dohodnutú tému seminárnej práce. Ak ste sa omylom prihlásili k inému skúšajúcemu, je nutné odhlásiť sa od neho a prihlásiť sa k tomu, kto Vám mailom potvrdil Vašu tému. Nemôžete sa na termín v MAISe nahlásiť bez predchádzajúcej mailovej komunikácie a potvrdenia zo strany vyučujúceho, ku ktorému sa idete prihlásiť na termín. Seminárnu prácu je potrebné zaslať najneskôr do termínu, na ktorý ste sa prihlásili v MAISe. 

Svetové dejiny práva II - dištančná forma skúšky (LS 2019/20)

Podmienky absolvovania skúšky - denní študenti (1. ročník):

1. Do termínu skúšky, na ktorý ste zapísaní v MAIS, e-mailom zaslať vypracovania úloh zadaných prostredníctvom systému Moodle dr. Lanczovej alebo doc. Vyšnému.

2. Do termínu skúšky, na ktorý ste zapísaní v MAIS, zaslať e-mailom doc. Vyšnému vypracovanú záverečnú prácu.

Podmienky absolvovania skúšky - študenti, ktorí prenášajú skúšku:

Právne dejiny Latinskej Ameriky - dištančná forma skúšky (LS 2019/20)

Do termínu skúšky,  na ktorý ste zapísaní v MAIS, emailom zaslať doc. Vyšnému vypracovanú záverečnú prácu na tému: Porovnanie mexického a amerického ústavného systému.

Zdroje záverečnej práce: prednášky z predmetov PDLA a SDP II v systéme Moodle; text americkej ústavy; učebnice svetových právnych dejín; internet

(V prípade problémov s obstaraním vhodných zdrojov kontaktovať doc. Vyšného.)

Formálne náležitosti záverečnej práce: