Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy Katedry PPP

VET-podmienky ukončenia-eš

25.11.2020: VET - oznam pre študentov externej formy - ukončenie predmetu

Všetky zverejnené prednášky a cvičenia z predmetu Všeobecná ekonomická teória v systéme MOODLE sú určené pre denných aj pre externých študentov. Rozsah výučby je v dennom aj v externom štúdiu rovnaký, preto aj náročnosť skúškových písomiek bude rovnaká.

Ďakujem za pochopenie, Klimentová

harmonogram skúšok KPPP - ZS 2019/2020

27.11.2019: harmonogram skúšok KPPP

Prehľad termínov skúšok z jednotlivých predmetov zabezpečovaných vyučujúcimi Katedry propedeutiky právnických predmetov PF TU v Trnave v zimnom semestri 2019/2020 nájdete TU.

Želáme úspešné skúškové obdobie, KPPP

VET - prednáška dňa 23.10.2019

22.10.2019: VET - prednáška dňa 23.10.

Oznamujem študentom prvého ročníka denného bakalárkeho štúdia, ktorí navštevujú predmet Všeobecná ekonomická teória, že dňa 23.10.2019, t. j. v stredu, nebude prednáška z predmetu VET. Ako náhradné plnenie je koncepcia kriviek (matematické vyjadrenie) jednotlivých foriem priamej cenovej elasticity dopytu.

Ďakujem za pochopenie, Klimentová, KPPP

obhajoba DP

19.06.2019: obhajoba DP

Oznamujeme študentom, že náhradný termín obhajob diplomových prác pod vedením učiteľov Katedry propedeutiky právnických predmetov PF TU v Trnave sa uskutoční dňa 28.06.2019, a to na Katedre trestného práva a kriminológie. Posudky sú k dispozícii v systéme MAIS, EZP a na sekteriáte KPPP (u Mgr. Kollárovej).

Ďakujeme za pochopenie, KPPP

harmonogram skúšok KPPP - LS 2018/2019

17.04.2019 - harmonogram skúšok KPPP - LS 2018/2019

Prehľad termínov skúšok z predmetov zabezpečovaných Katedrou propedeutiky právnických predmetov PF TU v Trnave v letnom semestri akademického roka 2018/2019 nájdete tu.

Želáme vám úspešné ukončenie letného semestra, KPPP

obhajoby BP

14.04.2019 - obhajoby BP

Oznamujeme študentom, že obhajoby bakalárskych prác vedených na Katedre propedeutiky právnických predmetov PF TU v Trnave sa uskutočnia dňa 14. mája 2019, t. j. v utorok o 09:00hod. v miestnosti č. 109 (kancelária vedúceho KPPP). Harmonogram pripájame tu.

Želáme veľa šťastia a úspešnú obhajobu, KPPP

EpP externé štúdium - ZMENA

14.03.2019: zmena rozvrhu hodín - predmet EpP

Oznamujem študentom druhého ročníka externého bakalárskeho štúdia, ktorí navštevujú predmet Ekonomika pre právnikov, že výučba bude realizovaná v zmenených termínoch, a to nasledovne:
- piatok 29.03.2019 - 09,30-12,30hod (4 hodiny);
- piatok 26.04.2019 - 09,30-12,30hod (4 hodiny).

Ďakujem za pochopenie, Klimentová, KPPP

výučba - Klimentová, Dianiška

18.02.2019: výučba KPPP v týždni 18.-22.02.2019

Oznamujeme študentom, ktorí navštevujú predmety Ekonomika pre právnikov (Klimentová) a Forenzná psychológia (prof. Dianiška), že z dôvodu PN oboch vyučujúci v týždni od 18.02. do 22.02.2019 nebude výučba týchto predmetov ani konzultačné hodiny vyučujúcich.

Ďakujeme za pochopenie, KPPP

FP - rozdelenie študentov

12.2.2019: FP - rozdelenie do skupín

Rozdelenie študentov do študijných skupín na predmet "Forenzná psychológia" (zabezepčuje prof. Dianiška) je nasledovné:
C1 13:30-15:00 hod. = Bach-Jaš
C2 15:00-16:30 hod. = Kal-Zliech

Ďakujeme za pochopenie, KPPP