Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Oznamy Katedry PPP

VET

06.12.2017: opravné termíny postupových písomiek - VET

Oznamujem študentom prvého ročníka denného štúdia PF TU v Trnave, ktorí navštevujú predmet Všeobecná ekonomická teória (Ing. Klimentová), že opravné a náhradné termíny postupových písomiek sú nasledovne:

- 13.12.2017       8:40 hod, posl.13       opravný termín PP1, náhradný termín pre PP1 a PP2
- 13.12.2017       11:10 hod, posl. 13    opravný termín PP2

Ďakujem za pochopenie a želám veľa úspechov, Klimentová, KPPP

Skúšky - ZS

24.11.2017: skúšky KPPP - ZS 2017/2018

Súhrnný prehľad termínov skúšok z predmetov zabezpečovaných učiteľmi Katedry propedeutiky právnických predmetov PF TU nájdete tu. Harmonogram termínov pre skúškové obdobie ZS akademického roka 2017/2018 je zostavený podľa predmetov i vyučujúcich.

Želáme vám úspešné ukončenie zimného semestra!
KPPP

Zmena

03.10.2017: Zmena v rozvrhu - VET
Oznamujem všetkým študentom prvého ročníka PF TU v Trnave, ktorí navštevujú predmet "Všeobecná ekonomická teória" (Ing. Klimentová), že došlo k zmene rozvrhu. Aktualizovaný rozvrh je pre výučbu VET platný od stredy 11.10.2017, t. j. výučba v druhom týždni ZS bude podľa pôvodného rozvrhu hodín - vo štvrtok 05.10.2017 od 08:40hod.

Ďakujem za pochopenie, Klimentová, KPPP