Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy Ústavu PDVaIT

Konzultačné hodiny

Vážení študenti,

tento týždeň sa konzultačné hodiny dr. Adamovej uskutočnia dňa 16.1.2020 po skončení skúšky (cca o 15.00 hod.).

Budúci týždeň sa konzultačné hodiny neuskutočnia z dôvodu čerpania dovolenky.

ÚPDVaIT

Dohodnutie tém diplomových prác

Vážení kolegovia,

v tomto akademickom roku si v termíne do 6.12.2019 môžete vo vzťahu k predmetom zabezpečovaným Ústavom práva duševného vlastníctva a informačných technológií dohodnúť sedem (7) tém diplomových prác s dr. Adamovou.

Témy si môžete dohodnúť emailom alebo počas konzultačných hodín. Pre študentov, ktorí si osobitne nedohodnú tému budú následne ponúknuté  stanovené témy, z ktorých si budú môcť dodatočne vybrať.

ÚPDVaIT

Konzultačné hodiny 6.11.2019

Vážení kolegovia,

konzultačné hodiny JUDr. Zuzany Adamovej, PhD. dňa 6.11.2019 sa neuskutočnia z dôvodu účasti Dr. Adamovej na konferencii.

ÚPDVaIT

Konzultačné hodiny 23.10.2019

Vážení kolegovia,

konzultačné hodiny JUDr. Zuzany Adamovej, PhD. sa tento týždeň (23.10.2019) neuskutočnia z dôvodu pracovnej cesty Dr. Adamovej.

ÚPDVaIT

Konzultačné hodiny 7.6.2019

Vážení kolegovia,

konzultačné hodiny JUDr. Zuzany Adamovej, PhD. sa tento týždeň zo zdravotných dôvodov uskutočnia v piatok 7.6.2019.

ÚPDVaIT

Aktualizovaný vzdelávací materiál z PDV

Vážení kolegovia,

dávame vám do pozornosti aktualizovaný vzdelávací materiál z oblasti práva duševného vlastníctva šírený pod licenciou Creative Commons, ktorý predstavuje aj podklad pre prípravu na štátnu skúšku.

Materiál nájdete tu.

ÚPDVaIT