Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy Ústavu PDVaIT

Témy diplomových prác

Vážení kolegovia,

v tomto akademickom roku si v termíne od 16.11.2020 do 4.12.2020 môžete vo vzťahu k predmetom zabezpečovaným Ústavom práva duševného vlastníctva a informačných technológií dohodnúť šesť (6) tém diplomových prác s dr. Adamovou.

Témy si môžete dohodnúť emailom alebo počas konzultačných hodín na platforme MS Teams. Pre študentov, ktorí si osobitne nedohodnú tému, budú následne ponúknuté  stanovené témy, z ktorých si budú môcť dodatočne vybrať.

ÚPDVaIT

Obhajoby diplomových prác - aktuálny vývoj situácie

Vážení študenti, diplomanti,

vzhľadom k prijatým opatreniam v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2 rušíme termín obhajob diplomových prác, ktoré sa mali uskutočniť dňa 13.5.2020.

Náhradný termín obhajob diplomových prác sa predpokladá v mesiacoch máj – jún 2020, pričom presný dátum konania bude oznámený bezodkladne po stabilizácii aktuálnej situácie, najmenej 15 dní pred ich konaním.

ÚPDVaIT

Obhajoby diplomových prác

Vážení študenti, diplomanti,

obhajoby diplomových prác predložených Ústavu práva duševného vlastníctva a informačných technológií sa budú konať dňa 13. mája 2020 na Katedre občianskeho a obchodného práva.

ÚPDVaIT

Prerušenie výučby

Vážení študenti,

nakoľko sa do 24.3.2020 prerušuje výučba na našej fakulte, dovoľte mi informovať Vás o priebehu výučby Kybernetické právo na nasledujúce týždne.

V najbližších dňoch pre Vás pripravím a nahrám do systému Moodle materiály pre účely samoštúdia. Konkrétne pôjde o témy elektronický obchod a zodpovednosť poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti. V prípade predĺženia zrušenia výučby bude pokračovať téma kyberkriminalita vs. kybernetická bezpečnosť a následne GDPR a ochrana osobných údajov.

Autorské právo v digitálnom prostredí - vedecká konferencia

V dňoch 30. 9. až 2. 10. 2020, v priestoroch Modra - Harmónia, Hotel pod Lipou Resort, organizuje Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta a Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií vedeckú konferenciuAutorské právo v digitálnom prostredí“.

Program podujatia nájdete tu.

Konzultačné hodiny

Vážení študenti,

tento týždeň sa konzultačné hodiny dr. Adamovej uskutočnia dňa 16.1.2020 po skončení skúšky (cca o 15.00 hod.).

Budúci týždeň sa konzultačné hodiny neuskutočnia z dôvodu čerpania dovolenky.

ÚPDVaIT

Dohodnutie tém diplomových prác

Vážení kolegovia,

v tomto akademickom roku si v termíne do 6.12.2019 môžete vo vzťahu k predmetom zabezpečovaným Ústavom práva duševného vlastníctva a informačných technológií dohodnúť sedem (7) tém diplomových prác s dr. Adamovou.

Témy si môžete dohodnúť emailom alebo počas konzultačných hodín. Pre študentov, ktorí si osobitne nedohodnú tému budú následne ponúknuté  stanovené témy, z ktorých si budú môcť dodatočne vybrať.

ÚPDVaIT

Konzultačné hodiny 6.11.2019

Vážení kolegovia,

konzultačné hodiny JUDr. Zuzany Adamovej, PhD. dňa 6.11.2019 sa neuskutočnia z dôvodu účasti Dr. Adamovej na konferencii.

ÚPDVaIT

Konzultačné hodiny 23.10.2019

Vážení kolegovia,

konzultačné hodiny JUDr. Zuzany Adamovej, PhD. sa tento týždeň (23.10.2019) neuskutočnia z dôvodu pracovnej cesty Dr. Adamovej.

ÚPDVaIT