Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy Ústavu PDVaIT

Nový vzdelávací materiál z PDV

Vážení kolegovia,

dávame vám do pozornosti nový vzdelávací materiál z oblasti práva duševného vlastníctva šírený pod licenciou Creative Commons, ktorý nájdete tu.

ÚPDVaIT

Výučba dňa 5.4.2018

Dňa 5.4.2018 sa výučba predmetu Kybernetické právo s JUDr. Zuzanou Adamovou, PhD. neuskutoční (OČR).

Obhajoby záverečných prác

Obahajoby záverečných prác na Ústave práva duševného vlastníctva a informačných technológií sa budú konať dňa 26.3.2018 (pondelok) od 11.00 hod v miestnosti Ústavu. Určenou oponentkou na všetky prihlásené práce je JUDr. Zuzana Adamová, PhD.

Oznam k 15.3.2018

Dňa 15.3.2018 sa výučba a konzultačné hodiny neuskutočnia z dôvodu účasti dr. Adamovej na pracovnej ceste.
Náhradný termín konzultačných hodín je možné dohodnúť si emailom.

Bonusové písomky

Vážení študenti,
 
dávame vám do pozornosti termíny tzv. bonusových písomiek z predmetu Právo duševného vlastníctva, a to:
 
27. a 28. 11. 2017 z oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom a