Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Konzultačné hodiny Katedry PPP

prof. PhDr. Gustáv Dianiška,CSc.
konzultačné hodiny: 
miestnosť: 109

Ing. Lenka Klimentová,PhD.
konzultačné hodiny:  vopred po dohode e-mailom
miestnosť: 110

PhDr. Katarína Miklošová
konzultačné hodiny: vopred po dohode e-mailom
miestnosť: 110

JUDr. Eva Bernáthová
konzultačné hodiny: vopred po dohode e-mailom
miestnosť: vopred pod dohode e-mailom