Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Vedeckovýskumná činnosť Katedry DP

Organizátori konferencie pozývajú vybraných účastníkov na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom

 

 

„Podstata diskriminácie a jej prejavy s dosahom na vybranú skupinu obyvateľstva“

 

 

 

Konferencia sa bude konať dňa 9. novembra 2017 v Trnave

 

 

 

Bližšie informácie týkajúce sa konferencie nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

1/ Pozvánka na konferenciu

2/ Programme

3/ Pokyny na spracovanie príspevku

    Submission guidelines

4/ Správa z konferencie 

 

 

 

 

Katedra dejín práva

Právnická fakulta

Trnavská univerzita v Trnave

 

 

Etický kódex recenzovaného vedeckého zborníka Právnohistorické trendy a výhľady, ktorý vychádza v gescii Katedry dejín práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, je k dispozícii  TU