Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Informácie pre študentov

Prevzatie diplomov

Oznamujeme absolventom bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorí úspešne absolvovali štúdium počas 2.

Stáž v českej pobočke Amnesty International