Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Informácie pre študentov

Oznamy pre študentov externého štúdia (predmety SSOP, OPP I a OP I)

Dr. Hlušák oznamuje externým študentom 3. ročníka magisterského štúdia, že predmet Súborný seminár z občianskeho práva a aplikačná prax prebehne túto sobotu 24. 10. 2020 online formou. Pre zúčastnenie sa je potrebné pripojiť sa na MS Teams s prístupovým kódom kec098x. Zároveň prvé dve hodiny tohto predmetu budú z Práva duševného vlastníctva.

Súdne lekárstvo - 15.10.

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že Súdne lekárstvo sa dňa 15.10. konať nebude z techických dôvodov. Súdne lekárstvo sa bude konať od 22.10. O zaradení do MS Teamsu budeme študentov informovať začiatkom týždňa

Konzultačné hodiny - Szabová

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že konzultačné hodiny doc. Szabovej sa dňa 15.10.2020 konať nebudú - budú sa konať v náhradnom termíne dňa 19.10.2020 od 12:30 do 13:15 a od 15:00 do 15:45

Konzultačné hodiny doc . Deseta

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že konzultačné hodiny doc. Deseta sa dňa 8.10. nekonali z technických dôvodov a budú sa konať v náhradnom termíne dňa 12.10. od 16:30 do 18:00.

Súdne lekárstvo - zrušenie cvičenia 8.10.2020

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že cvičenie z predmetu Súdne lekárstvo, ktoré sa malo konať dňa 8.10.2020 sa ruší z technických dôvodov. Cvičenie bude nahradené. O dátume a spôsobe nahradenia cvičenia budú študenti informovaní prostredníctvom emailu a tiež formou oznamu zverejneného na stránke Katedry trestného práva a kriminológie.