Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Informácie pre študentov

ŠTÁTNA SKÚŠKA z predmetu "Finančné právo"

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva si vám dovoľuje oznámiť, že

štátna skúška z voliteľného štátnicového predmetu "Finančné právo" sa bude konať

dňa 9. mája 2018 o 8.30 v miestnosti č. 15.

 

 

Športový deň TU 2018

                                                                                                                                                                                                     

Nový vzdelávací materiál z PDV

Vážení kolegovia,

dávame vám do pozornosti nový vzdelávací materiál z oblasti práva duševného vlastníctva šírený pod licenciou Creative Commons, ktorý nájdete tu.

ÚPDVaIT

Pozvánka na prednášku

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva pozýva na prednášku na tému "Aktuálne dianie v OSN", ktorá sa uskutoční 25.4.2018 od 9:30 v miestnosti p 11.                                                 
                                                                                                                                                                                                                                

Prednáška "Čo je právo?"

                                                                                                                   

Skúšky - LS

15.04.2018: prehľad termínov skúšok/ KPPP

Milí študenti, harmonogram skúšok z predmetov, ktoré zabezpečujú učitelia Katedry propedeutiky právnických predmetov PF TU v Trnave v letnom semestri akademického roka 2017/2018, nájdete tu. Prehľad termínov je spracovaný podľa predmetov i vyučujúcich KPPP.

Želáme vám úspešné ukončenie letného semestra! KPPP