Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Informácie pre študentov

Zoznam na bakalárske štátne skúšky

Zoznam študentov /podľa čísla štúdia-študenta/ na bakalárske štátne skúšky v akademickom roku 2020/2021 je zverejnený v systéme MAIS / viditeľný po prihlásení sa do sys

Pracovná ponuka pre študentov

Vážení študenti a študentky,

obraciame sa na vás - študentov práva (vyššie ročníky) s ponukou práce v exekútorskom úrade v Trnave (B.S. Timravy 1).

TPH I denní študenti - cvičenia dňa 10.3.2021

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že cvičenia dr. Kyjac budú dňa 10.3.2021 zabezpečené suplovaním prostredníctvom dr. Deseta a dr. Vrtíkovej. Za týmto účelom bol vytvorený nový tím v MS Teams, cez ktorý budú prebiehať všetky cvičenia všetkých skupín dňa 10.3.2021. Tím má označenie ,,TPH I - náhradný tím na cvičenia". Do tímu nebudú študenti pridávaní, ale v čase konania svojho cvičenia sa príslušní študenti nalogujú do tímu prostredníctvom hesla: flnnzmb. Týka sa to všetkých skupín, aj skupiny dr. Deseta.

TPH II - oznam pre skupiny C2 a C3

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že cvičenia z predmetu TPH II bude od 8.3.2021 zabezpečovať doc. Vráblová. Študenti sa preto môžu už v pondelok prihlásiť do tímu doc. Vráblovej.