Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Informácie pre študentov

Prihlasovacie údaje na semináre z SDP II

Milé študentky, milí študenti,

prihlasovacie údaje na semináre z SDP II. sú nasledovné:

nazov tímu: SDP II: Vysny 

kód: mze0ajj

názov tímu: Semináre JUDr. Lanczová

kód: b2bhldz

 

Tešíme sa na stretnutie:)

TPH II - oznam pre skupiny C2 a C3

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že výučbu z predmetu TPH II skupín C2 a C3 dňa 22.2.2021 zabezpečí namiesto doc. Vráblovej dr. Vrtíková. Na tento účel budú študenti týchto skupín zaradení do tímu dr. Vrtíkovej.