Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Informácie pre študentov

OZNAM o zrušení konzultačných hodín dr. Masárovej

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva si vám dovoľuje oznámiť,

že konzultačné hodiny dr. Masárovej sa zajtra 10. 05. 2018 (štvrtok) zo zdravotných dôvodov rušia.

Náhradné konzultačné hodiny sa uskutočnia dňa 14.5. (pondelok) od 13.40 do 15.00.

 


Za pochopenie ďakujeme.

Závery z workshopu ku kreácii ústavných sudcov

Dňa 6. apríla 2018 usporiadali Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta a Nadácia Konrada Adenauera workshop so zameraním na tému vypočutia kandidátov na sudcov ústavného súdu. Na workshope s analytickými príspevkami vystúpili Peter Wilfling z Via Iuris, Jana Ondřejková z Právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe a David Kosař z Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.

zmena - výučba DP/ dr. Miklošová

26.04.2018: zmena - výučba DP/ dr. Miklošová

Vážení poslucháči II. ročníka denného bakalárskeho štúdia,
dňa 30. apríla 2018  sa bude konať výučba predmetu Diplomatický seminár v čase od 9,00 hod.

PhDr. Katarina Miklošová
vyučujúca predmetu

zmena - výučba DP/ dr. Miklošová

22.04.2018: zmena výučby DP - dr. Miklošová

Oznamujeme študentom, že výučba z predmetu Diplomatický protokol (dr. Miklošová) v pondelok dňa 23.apríla 2018 NEBUDE, a to z vážnych zdravotných dôvodov vyučujúcej. O náhradnom termíne výučby ako aj o ďalších podmienkach pripustenia študentov ku skúške z predmetu Diplomatický protokol budú študenti informovaní ďalším oznamom na stránke KPPP alebo emailom.

Ďakujeme za pochopenie, KPPP

ŠTÁTNA SKÚŠKA z predmetu "Finančné právo"

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva si vám dovoľuje oznámiť, že

štátna skúška z voliteľného štátnicového predmetu "Finančné právo" sa bude konať

dňa 9. mája 2018 o 8.30 v miestnosti č. 15.

 

 

Športový deň TU 2018

                                                                                                                                                                                                     

Nový vzdelávací materiál z PDV

Vážení kolegovia,

dávame vám do pozornosti nový vzdelávací materiál z oblasti práva duševného vlastníctva šírený pod licenciou Creative Commons, ktorý nájdete tu.

ÚPDVaIT