Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Informácie pre študentov

Upozornenie: Prihlasovanie sa na dištančnú skúšku z DPÚS II.

Vážené študentky, vážení študenti,

prosíme Vás, aby ste sa v MAIS-e prihlasovali na dištančnú skúšku k tomu vyučujúcemu/skúšajúcemu, u ktorého máte mailom dohodnutú tému seminárnej práce. Ak ste sa omylom prihlásili k inému skúšajúcemu, je nutné odhlásiť sa od neho a prihlásiť sa k tomu, kto Vám mailom potvrdil Vašu tému. Nemôžete sa na termín v MAISe nahlásiť bez predchádzajúcej mailovej komunikácie a potvrdenia zo strany vyučujúceho, ku ktorému sa idete prihlásiť na termín. Seminárnu prácu je potrebné zaslať najneskôr do termínu, na ktorý ste sa prihlásili v MAISe. 

Oznam k predmetom MPV I a MPV II

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dňa 15.4.2020 o 18.30 hod. bude záverečné hodnotenie - online test z MPV I. pre študentov, ktorí boli v zimnom semestri 2019/2020 na erazme, test bude z 5 otázok testových a 5 otázok otvorených.

Dňa 15.4.2020 o 19.00 hod. bude záverečné hodnotenie - online test z MPV II pre študentov, ktorí si túto skúšku prenášajú z minulého roka 2018/2019, test bude z 5 otázok testových a 5 otázok otvorených.

Spôsob hodnotenia TPP II a TPH II - externá forma štúdia

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že vzhľadom na súčasnú situáciu sa záverečné hodnotenia všetkých predmetov budú vykonávať dištančným spôsobom. Forma dištančnej skúšky zvolená pre predmety TPP II a TPH II je vypracovanie semestrálnej práce podľa pokynov, ktoré sú uvedené nižšie v prílohách. Pokyny sú spracované osobitne pre predmet TPP II a osobitne pre predmet TPH II. Študent spracuje semestrálnu prácu na jednu tému, ktorú si vyberie zo zoznamu tém, ktoré sú uvedené v prílohách nižšie a podľa pokynov, ktoré sú podrobne uvedené v daných prílohách.

Spôsob hodnotenia TPP I a TPH II - denná forma štúdia

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že vzhľadom na súčasnú situáciu sa záverečné hodnotenia všetkých predmetov budú vykonávať dištančným spôsobom. Forma dištančnej skúšky zvolená pre predmety TPP I a TPH II je vypracovanie semestrálnej práce podľa pokynov, ktoré sú uvedené nižšie v prílohách. Pokyny sú spracované osobitne pre predmet TPP I a osobitne pre predmet TPH II. Študent spracuje semestrálnu prácu na jednu tému, ktorú si vyberie zo zoznamu tém, ktoré sú uvedené v prílohách nižšie a podľa pokynov, ktoré sú podrobne uvedené v daných prílohách.