Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Informácie pre študentov

Výberové konanie na jedno miesto študentskej pomocnej vedeckej sily

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

katedra trestného práva a kriminológie vyhlasuje konkurz na jedno miesto pomocných vedeckých síl na obdobie 7 mesiacov od 1.3. 2021, pre odbor

- trestné právo (tútori: doc. JUDr. Eva Szabová, PhD., JUDr. Štefan Zeman PhD)

Trvanie stáže: 7 mesiacov

Popis činností:

Výučba seminárov z predmetu DPÚS II.

Vážené študentky, vážení študenti,

semináre z predmetu DPÚS II. budú prebiehať online cez MS Teams.

Doc. Švecová učí nasledovné skupiny: 1, 2, 3.
Pridajte sa do tímu Švecová semináre prostredníctvom kódu t7g9274.

Dr. Lanczová učí nasledovné skupiny: 4, 5, 6.
Pridajte sa do tímu Semináre JUDr. Lanczová prostredníctvom kódu b2bhldz.

Tešíme sa na stretnutia od 19.2.2021 :)

Vaše vyučujúce