Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Informácie pre študentov

zmena EpP/ Klimentová

26.03.2018: výučba EpP (Klimentová)

Oznamujem študentom, že výučba z predmetu Ekonomika pre právnikov dňa 27.marca 2018, t. j. v utorok, bude nasledovne: prednáška v riadnom čase, cvičenie odpadá z rodinných dôvodov. Prezentácie sa presúvajú na nasledujúce cvičenie, a to konkrétne dňa 10.apríla 2018 budú prezentované témy: Družstvá vo svete, Tichý spoločník a Podnikanie formou holdingu. Ako náhradné plnenie za cvičenie dňa 27.03. je príprava prezentácií podľa určených tém.

Ďakujem za pochopenie, Klimentová, KPPP

Obhajoby záverečných prác

Obahajoby záverečných prác na Ústave práva duševného vlastníctva a informačných technológií sa budú konať dňa 26.3.2018 (pondelok) od 11.00 hod v miestnosti Ústavu. Určenou oponentkou na všetky prihlásené práce je JUDr. Zuzana Adamová, PhD.

zmena KH/ prof. Dianiška

19.03.2018: KH - prof Dianiška

Oznamujeme študentom, že konzultačné hodiny prof. Dianišku sú až do odvolania zrušené z dôvodu PN.

Ďakujeme za pochopenie, KPPP

Oznam k 15.3.2018

Dňa 15.3.2018 sa výučba a konzultačné hodiny neuskutočnia z dôvodu účasti dr. Adamovej na pracovnej ceste.
Náhradný termín konzultačných hodín je možné dohodnúť si emailom.

Pozvánka na prednášku

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva pozýva na prednášku na tému Právne otázky vesmírneho priestoru, ktorá sa uskutoční 14.3.2018 od 9:30 v miestnosti p 11.