Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Informácie pre študentov

Oznamy

19.02.2018: konzultačné hodiny dr. Geškovej a dr. Masláka sa dňa 20.02.2018 neuskutočnia. V prípade potreby ich je možné kontaktovať e-mailom. Konzultačné hodiny dr. Geškovej budú v náhradnom termíne dňa 22.02.2018 v čase od 10:20 do 11:50.

 

13.02.2018: Témy pre vypracovanie eseje z predmetu SSOP:

1.) Najlepší záujem dieťaťa s účinnosťou od 1.1.2016. Zmeny v zásadách zákona o rodine od 1.1.2016.