Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Informácie pre študentov

Výučba SDP II. v čase dištančného vzdelávania

Vážené študentky, vážení študenti,

prednášky z predmetu SDP II. budú mať formu ozvučených ppt prezentácií, ktoré budú vložené v Moodle vždy najneskôr v termíne prednášky podľa rozvrhu.
Semináre budú prebiehať online cez MS Teams každý týždeň podľa rozvrhu, s výnimkou prvého týždňa - tento úvodný seminár o organizačných pokynoch bude mať formu naštudovania materiálov v Moodle.

Výučbu pre externé štúdium zabezpečuje doc. Vyšný online cez MS Teams.  

Prednášky z predmetu DPÚS II.

Vážené študentky, vážení študenti,

na stránke Katedry dejín práva je zverejnený aktualizovaný harmonogram prednášok z predmetu DPÚS II. Prednášky budú mať formu nahovorených ppt prezentácií, zverejnených v Moodle vždy najneskôr v termíne prednášky podľa rozvrhu. Časť prednášok bude odprednášaná aj online cez MS Teams a to v nasledovných dátumoch:

25.02.2021 doc. Švecová
15. 04. 2021 prof. Gábriš
22. 04. 2021 prof. Gábriš
06.05.2021 doc. Laclavíková
13.05.2021 doc. Laclavíková

konzultačné hodiny doc. Vráblovej

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že konzultačné hodiny doc. Vráblovej sa dňa 25.1. konať nebudú. Budú sa konať v náhradnom termíne dňa 28.1 od 9:00 do 10:30

konzultačné hodiny doc. Vráblovej

Konzultačné hodiny doc. Vráblovej sa dňa 12.1.2021 neuskutočnia zo zdravotných dôvodov. Náhradný termín konzultačných hodín je 13.1.2021 od 9:00 do 10:30.

Konzultačné hodiny doc . Szabovej

Konzultačné hodiny doc. Szabovej sa dňa 17.12. konať nebudú z dôvodu skúšania prebiehajúceho v daný deň. Náhradný termín konzultačných hodín bude dňa 21.12. od 10:00 do 11:30