Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Informácie pre študentov

zmena KH a výučba FP/ dr. Šimunová

05.04.2018: zmena KH a výučba FP/ dr. Šimunová

Oznamujeme študentom, že dnes, t. j. dňa 05.apríla 2018, nebudú konzultačné hodiny a ani výučba z predmetu Forenzná psychológia (dr. Šimunová) z dôvodu PN vyučujúcej.

Ďakujeme za pochopenie, KPPP

OBHAJOBY BAKALÁRSKYCH PRÁC

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva si vám touto cestou dovoľuje oznámiť termín obhajoby bakalárskych prác v akad. roku 2017/2018 a zverejňuje zoznam študentov, školiteľov a oponentov.

Obhajoby sa uskutočnia dňa 9. mája 2018 o 9.00 hod. v posluchárni č. 15. 

Zoznam tém, školiteľov a oponentov sa nachádza v priloženej tabuľke.

 

Pozvánka na prednášku

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva pozýva na prednášku na tému "Právne aspekty diplomacie", ktorá sa uskutoční 11.4.2018 od 9:30 v miestnosti p 11.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Výučba dňa 5.4.2018

Dňa 5.4.2018 sa výučba predmetu Kybernetické právo s JUDr. Zuzanou Adamovou, PhD. neuskutoční (OČR).

obhajoby BP/ KPPP

27.03.2018: obhajoby BP/ KPPP

Obhajoby bakalárskych prác na Katedre propedeutiky právnických predmetov budú dňa 09.05.2018, t. j. v stredu, od 10:00 hod. v miestnosti č. 109 (kancelária vedúceho KPPP). Zoznam študentov na obhajoby a harmonogram obhajob na KPPP nájdete tu.

zmena EpP/ Klimentová

26.03.2018: výučba EpP (Klimentová)

Oznamujem študentom, že výučba z predmetu Ekonomika pre právnikov dňa 27.marca 2018, t. j. v utorok, bude nasledovne: prednáška v riadnom čase, cvičenie odpadá z rodinných dôvodov. Prezentácie sa presúvajú na nasledujúce cvičenie, a to konkrétne dňa 10.apríla 2018 budú prezentované témy: Družstvá vo svete, Tichý spoločník a Podnikanie formou holdingu. Ako náhradné plnenie za cvičenie dňa 27.03. je príprava prezentácií podľa určených tém.

Ďakujem za pochopenie, Klimentová, KPPP

Obhajoby záverečných prác

Obahajoby záverečných prác na Ústave práva duševného vlastníctva a informačných technológií sa budú konať dňa 26.3.2018 (pondelok) od 11.00 hod v miestnosti Ústavu. Určenou oponentkou na všetky prihlásené práce je JUDr. Zuzana Adamová, PhD.