Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Informácie pre študentov

Ústne skúšky na treste - kódy do tímov skúšajúcich

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že tímy v MS Teams na účel vykonávania ústnych skúšok z predmetov vyučovaných na katedre Trestného práva a kriminológie boli už niektorými skúšajúcimi vytvorené a kódy na vstup do tímov sú nasledovné:

prof. Jalč

Dokazovanie v trestnom konaní - kód do tímu: ubnq6y7

Trestné právo procesné II - kód do tímu: epuuaq1

doc. Deset

Kriminalistika - kód do tímu: p5l3n72

Trestné právo procesné II - kód do tímu: mtn6xqy

doc. Szabová

Oznam pre študentov záverečných prác, ktoré sa budú zapisovať v akademickom roku 2020/2021 a obhajovať v akademickom roku 2021/2022

Vážené študentky, vážení študenti,

na základe predchádzajúcej dohody s budúcim školiteľom, boli témy bakalárskych prác v prvom kole zapisovania priradené nasledovným študentom:

 

školiteľ prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA:

1) FILOVÁ, Diana: Verejní notári a obecní notári na prelome 19. a 20. storočia

2) GÉCI, Miroslav: Cirkevné reštitúcie

3) GAĽANOVÁ, Nikola: Dejiny potravinového práva na území Slovenska

4) ŠTEFKOVÁ, Kristína: Právo v mýtoch

VET-podmienky ukončenia-eš

25.11.2020: VET - oznam pre študentov externej formy - ukončenie predmetu

Všetky zverejnené prednášky a cvičenia z predmetu Všeobecná ekonomická teória v systéme MOODLE sú určené pre denných aj pre externých študentov. Rozsah výučby je v dennom aj v externom štúdiu rovnaký, preto aj náročnosť skúškových písomiek bude rovnaká.

Ďakujem za pochopenie, Klimentová

Konzultačné hodiny doc . Deseta

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že konzultačné hodiny doc. Deseta sa dňa 26.11. neuskutočnia z technických príčin. Konzultačné hodiny sa budú konať v náhradnom čase v pondelok 30.11. od 16:30 do 17:50.