Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Informácie pre študentov

Výučba rímskeho práva

 
Milé študentky, milí študenti,
 
výučba rímskeho práva v tomto semestri prebieha nasledovne (prednášky sú nezmenené):
 

Diplomatický protokol - prednášky

14.02.2018: Diplomatický protokol - prednášky

Vážení poslucháči II. ročníka bakalárskeho štúdia – zapísaní na predmet DIPLOMATICKÝ PROTOKOL,