Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Informácie pre študentov

Konzultačné hodiny 6.11.2019

Vážení kolegovia,

konzultačné hodiny JUDr. Zuzany Adamovej, PhD. dňa 6.11.2019 sa neuskutočnia z dôvodu účasti Dr. Adamovej na konferencii.

ÚPDVaIT

Týždeň vedy a techniky 2019

                                                                                       

VET - prednáška dňa 23.10.2019

22.10.2019: VET - prednáška dňa 23.10.

Oznamujem študentom prvého ročníka denného bakalárkeho štúdia, ktorí navštevujú predmet Všeobecná ekonomická teória, že dňa 23.10.2019, t. j. v stredu, nebude prednáška z predmetu VET. Ako náhradné plnenie je koncepcia kriviek (matematické vyjadrenie) jednotlivých foriem priamej cenovej elasticity dopytu.

Ďakujem za pochopenie, Klimentová, KPPP

Konzultačné hodiny 23.10.2019

Vážení kolegovia,

konzultačné hodiny JUDr. Zuzany Adamovej, PhD. sa tento týždeň (23.10.2019) neuskutočnia z dôvodu pracovnej cesty Dr. Adamovej.

ÚPDVaIT

Stáž v Bruseli v roku 2020

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) otvára možnosť absolvovania stáže v Bruseli v roku 2020

 

Literárna súťaž 2019