Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Informácie pre študentov

Zapisovanie tém záverečných prác

                                                                                          

Výučba VET 21.11.2018

21.11.2018: výučba VET 21.-22.11.2018

Oznamujem študentom 1. ročníka, predmet Všeobecná ekonomická teória, že v dňoch 21. a 22.11.2018 (t. j. v stredu a vo štvrtok) nebude výučba z dôvodu PN vyučujúcej. Ako náhradné plnenie je vypracovanie seminárnych úloh podľa zadaní.
Druhá postupová písomka bude podľa plánu, t. j. 06.12.2018.


Ďakujem za pochopenie,
Klimentová, KPPP

Dekanské voľno - Beánie

                                                                                         

Exkurzia 15.11.2018

                                                                                                                                          

ERASMUS+ pre študentov

Milé kolegyne, milí kolegovia,

dovoľujem si Vás informovať o vypísaní doplňujúceho výberového konania v rámci mobility ERASMUS+ pre študentov na:

D E K A N S K É . V O Ľ N O