Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Štipendiá a letné školy

Krátkodobá stáž MZVEZ SR

                                                                                           

Stáž v NR SR

                                        

Krátkodobá stáž MZVEZ SR

                                                                                                                                                                                               

Cena Ernesta Valka 2018

                                                                                                                                                    

Letná škola medzinárodného práva

                                                                                                                                                                                                     

Rakúsko-slovenská letná škola 2018

Vážení študenti,
 

v lete tohto roku sa uskutoční Rakúsko-slovenská letná škola. Hlásiť sa môžu germanisti, ale aj študenti iných odborov, ktorí neštudujú nemecký jazyk.