Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy Katedry TPaK

Oznam o možnosti dohadovania tém diplomových prác

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že dohadovanie tém diplomových prác so študentmi bude prebiehať v nasledujúcich termínoch:

prof. Šimovček - 3.12 od 12:15 do 13:15

                           Témy je možné dohodnúť aj prostredníctvom emailu.

doc. Mašľanyová - 3.12. a 10.12. od 10:30 do 11:00 a od 12:30 do 13:50

                             8.12. od 8:10 do 8:45 a od 11:25 do 11:50

                             Témy je možné dohodnúť aj prostredníctvom emailu.

doc. Szabová - 3.12. a 10.12. od 12:30 do 13:30 a od 15:00 do 16:30

Konzultačné hodiny doc. Deseta

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že konzultačné hodiny doc. Deseta sa dňa 1.10.2018 nebudú konať z dôvodu študijného pobytu