Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy Katedry TPaK

Zmena času skúšky - TPH II.

Doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD. oznamuje, že dňa 18.6.2018 sa uskutoční skúška z Trestného práva hmotného II. so začiatkom o 8.00 hod.

Konzultačné hodiny - prof. Šimovček

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že konzultačné hodiny prof. Šimovčeka sa dňa 11.6.2018 neuskutočnia z dôvodu pracovných povinností prof. Šimovčeka

Oznam o možnosti dohadovania tém diplomových prác

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že dohadovanie tém diplomových prác so študentmi bude prebiehať v nasledujúcich termínoch:

prof. Šimovček - 4.12 od 12:00 do 13:00

doc. Mašľanyová - 4.12. od 12:30 do 13:00 a 11.12. od 12:00 do 13:00, alebo prostredníctvom emailu

doc. Deset - od 4.12 do 15.12. v čase konzultačných hodín alebo prostredníctvom emailu

dr. Szabová - v rámci obdobia od 4.12. do 15.12. (v čase podľa dohody)

doc. Jalč dohadovanie tém diplomových prác neumožnil, ale vypísal pre študentov nasledovné témy diplomových prác: