Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Vyučované predmety Katedry DP

Povinné predmety:

Dejiny práva na území Slovenska I

informačný list predmetu

syllabus prednášok z predmetu

Dejiny práva na území Slovenska II

informačný list predmetu

syllabus prednášok z predmetu

Metodológia záverečnej práce

informačný list predmetu dostupný v MAIS

syllabus prednášok z predmetu

Povinne voliteľné predmety:

Svetové dejiny práva I

informačný list predmetu

program prednášok

Svetové dejiny práva II

informačný list predmetu

program prednášok

Vecné a záväzkové právo na území Slovenska v stredoveku a novoveku

informačný list predmetu

syllabus predmetu

Pramene práva na území Slovenska v historickom priereze

informačný list predmetu

syllabus predmetu

Metodologické praktikum z dejín štátu a práva

informačný list predmetu

syllabus predmetu

Dejiny formovania moderného dedičského práva

informačný list predmetu je dostupný v MAIS

syllabus predmetu

Vývoj kodifikácií práva v 19. a 20. storočí

informačný list predmetu je dostupný v MAIS

syllabus predmetu

Výberové predmety:  

Právne dejiny predkolumbovskej Ameriky

informačný list predmetu

program prednášok

Právne dejiny Latinskej Ameriky

informačný list predmetu

program prednášok

Filozofia dejín

infomačný list predmetu

syllabus predmetu

Klinika právnickej žurnalistiky

informačný list predmetu

syllabus predmetu

Klinika advokácie

informačný list predmetu

syllabus predmetu