Skočiť na hlavný obsah

Vyučované predmety Katedry DP

Povinné predmety:

Dejiny práva na území Slovenska I

informačný list predmetu

syllabus prednášok z predmetu

Dejiny práva na území Slovenska II

informačný list predmetu

syllabus prednášok z predmetu

Metodológia vedeckej práce

informačný list predmetu 

syllabus prednášok z predmetu

Povinne voliteľné predmety:

Svetové dejiny práva I

informačný list predmetu

program prednášok

Svetové dejiny práva II

informačný list predmetu

program prednášok

Pramene práva na území Slovenska v historickom priereze

informačný list predmetu

syllabus predmetu

Metodologické praktikum z dejín štátu a práva

informačný list predmetu

syllabus predmetu

Dejiny formovania moderného dedičského práva

informačný list predmetu 

syllabus predmetu

Vývoj kodifikácií práva v 19. a 20. storočí

informačný list predmetu 

syllabus predmetu

Výberové predmety:  

Právne dejiny predkolumbovskej Ameriky

informačný list predmetu

program prednášok

Právne dejiny Latinskej Ameriky

informačný list predmetu

program prednášok

Klinika právnickej žurnalistiky

informačný list predmetu
informačný list predmetu, Mgr.

syllabus predmetu

Klinika advokácie I

informačný list predmetu

syllabus predmetu

Klinika advokácie II

informačný list predmetu

Doktorandský študijný program

Povinné predmety

Dejiny práva na území Slovenska I
informačný list predmetu

Dejiny práva na území Slovenska II
informačný list predmetu 

Dejiny práva na území Slovenska III
informačný list predmetu

Povinne voliteľné predmety

Metodológia historickoprávneho výskumu I 
informačný list predmetu

Metodológia historickoprávneho výskumu II 
informačný list predmetu

Dejiny práva na území Slovenska
informačný list predmetu