Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations

Zasadnutia AS PF TU

Elektronické hlasovanie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (August 2017)
Vyhlásenie elektronického hlasovania
Zápisnica z elektronického hlasovania senátu, konaného v dňoch 15. - 20. augusta 2017

Zasadnutie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 11. mája 2017
Pozvánka
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu PF TU dňa 11. mája 2017

Zasadnutie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 30. marca 2017
Pozvánka 
Správa o činnosti Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2016
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu PF TU dňa 30. marca 2017

Zasadnutie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 15. februára 2017
Pozvánka
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu PF TU dňa 15. februára 2017