Skočiť na hlavný obsah

Otázky na skúšky Katedry DP

Povinné predmety:
 

Dejiny práva na území Slovenska

Dejiny štátu na území Slovenska

Metodológia vedeckej práce

Právna filozofia

Právna metodológia

Povinne voliteľné predmety:
 

Svetové dejiny práva I

Svetové dejiny práva II

Vývoj kodifikácií práva v 19. a 20. storočí (aktualizované 23.10.2022)

Súdne procesy v slovenských dejinách

Pramene práva na území Slovenska v historickom priereze

Dejiny formovania moderného dedičského práva na Slovensku

Vývoj a prax notárstva

Verejnoprávna komparatistika

Súkromnoprávna komparatistika 

Slovak Legal History

Slovak Legal History Mgr.

Legal History Talks

Legal History Talks Mgr.

Športové právo

Športové právo Mgr

Sports Law

Sports Law Mgr.

 

Výberové predmety: 
 

Právne dejiny Latinskej Ameriky II

Klinika advokácie I

Klinika advokácie II

Klinika právnickej žurnalistiky

Klinika právnickej žurnalistiky Mgr.

 

Dizertačná skúška
 

Dejiny štátu a práva na území Slovenska

Teória práva

Rímske právo

Ústavné právo

Dejiny politického a právneho myslenia

Svetové dejiny štátu a práva