Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Otázky na skúšky Katedry DP

Dejiny práva na území Slovenska I a II (zimný a letný semester AR 2020/2021):

Zoznam otázok na ústnu skúšku z Dejín práva na území Slovenska I je dostupný TU
Zoznam otázok na ústnu skúšku z Dejín práva na území Slovenska II je dostupný TU

Metodológia záverečnej práce (zimný semester AR 2020/2021):

Zoznam otázok na písomnú skúšku z Metodológie záverečnej práce je dostupný TU

Vecné a záväzkové právo v stredoveku (zimný semester AR 2020/2021):

Zoznam otázok na ústnu skúšku z Vecného a záväzkového práva v stredoveku je dostupný TU

Dejiny formovania moderného dedičského práva na Slovensku (zimný semester AR 2020/2021):

Zoznam otázok na ústnu skúšku z Dejín formovania moderného dedičského práva na Slovensku je dostupný TU

Svetové dejiny práva I

Svetové dejiny práva II

Metodologické praktikum z dejín štátu a práva

Pramene práva na území Slovenska v historickom priereze - otázky

Právne dejiny predkolumbovskej Ameriky

Filozofia dejín

Formovanie dedičškého práva na Slovensku 

Všeobecné záväzkové právo

Vývoj kodifikácií práva v 19. a 20. storočí