Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Otázky na skúšky Katedry DP

Dejiny práva na území Slovenska I a II (zimný a letný semester AR 2017/2018):

Zoznam otázok na ústnu skúšku z Dejín práva na území Slovenska I je dostupný TU
Zoznam otázok na ústnu skúšku z Dejín práva na území Slovenska II je dostupný TU

Metodológia záverečnej práce (zimný semester AR 2017/18):

Okruhy otázok na skúšku z Metodológie záverečnej práce sú dostupné TU

Svetové dejiny práva I
Zoznam otázok na písomnú skúšku zo Svetových dejín práva I, platiaci pre denných aj externých študentov

Svetové dejiny práva II

Zoznam otázok na ústnu skúšku zo Svetových dejín práva II, platiaci pre denných aj externých študentov, je k dispozícii TU

Metodologické praktikum z dejín štátu a práva

Pramene práva na území Slovenska v historickom priereze - otázky

Právne dejiny predkolumbovskej Ameriky - otázky

Filozofia dejín

Formovanie dedičškého práva na Slovensku 

Všeobecné záväzkové právo

Výboj právnych kodifikácií