Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations

Otázky na skúšky Katedry DP

Dejiny práva na území Slovenska II (letný semester AR 2015/16):
Zoznam otázok na ústnu skúšku z Dejín práva na území Slovenska II, platný pre denných aj externých študentov

Svetové dejiny práva II - letný semester AR 2016/17:
Zoznam otázok na ústnú skúšku zo Svetových dejín práva II, platný pre denných aj externých študentov

Svetové dejiny práva I (zimný semester AR 2016/17)
Zoznam otázok na písomnú skúšku Svetové dejiny práva I, platný pre denných aj externých študentov