Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations

Rigorózna skúška

Prihláška na rigoróznu skúšku

Termín a miesto konania rigoróznej skúšky oznamuje predseda skúšobnej komisie uchádzačovi najneskôr jeden mesiac pred jej konaním.
Rigorózna skúška je verejná. Po obhajobe rigoróznej práce sa koná ústna skúška z dvoch študijných predmetov.

 

Otázky a literatúra k ústnej skúške:

Dejiny štátu a práva
     Medzinárodné právo
     Občianske právo - bez zverejnenia
Pracovné právo
Rímske právo
Správne právo
Teória práva
Trestné právo
Ústavné právo