Skočiť na hlavný obsah

Dokumenty a tlačivá

ZÁPIS NA ŠTÚDIUM

Čestné vyhlásenie na účely CRŠ

ZÁPIS PREDMETOV

Zápisný list

ŠKOLNÉ

Žiadosť o zníženie, odpustenie alebo odklad termínu splatnosti školného

UZNANIE PREMETOV

Žiadosť o uznanie predmetov

PRERUŠENIE A ZANECHANIE ŠTÚDIA
Žiadosť o prerušenie štúdia
Vyhlásenie o zanechaní štúdia

STÁŽE A KLINIKY

Žiadosť o vykonanie stáže
Klinika súdnych pojednávaní - Denník navštívených pojednávaní
Stáž - Denník činností

DOKTORANDSKÉ STÚDIUM

Prihláška na dizertačnú skúšku
Študijný program doktoranda
Ročné hodnotenie doktoranda
Zápisný list
Žiadosť o vykonanie obhajoby dizertačnej práce

RIGORÓZNE KONANIE

Prihláška na rigoróznu skúšku
viac informácií k rigoróznemu konaniu: http://iuridica.truni.sk/rigorozne-konanie

POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

Potvrdenie o návšteve školy - AR 2023/2024
Potvrdenie o návšteve školy pre končiace ročníky - AR 2023/2024
Potvrdenie o návšteve školy v anglickom jazyku
Potvrdenie o návšteve školy v nemeckom jazyku
Potvrdenie o návšteve školy - AR 2022/2023
Potvrdenie o návšteve školy pre končiace ročníky - AR 2022/2023
Potvrdenie o návšteve školy - AR 2021/2022
Potvrdenie o návšteve školy pre končiace ročníky - AR 2021/2022
Potvrdenie o návšteve školy - AR 2020/2021
Potvrdenie o návšteve školy pre končiace ročníky - AR 2020/2021
Potvrdenie o návšteve školy - AR 2019/2020
Potvrdenie o návšteve školy pre končiace ročníky - AR 2019/2020
Potvrdenie o návšteve školy - AR 2018/2019
Potvrdenie o návšteve školy pre končiace ročníky - AR 2018/2019
Potvrdenie o návšteve školy - AR 2017/2018
Potvrdenie o návšteve školy pre končiace ročníky - AR 2017/2018