Skočiť na hlavný obsah

Opisy študijných programov

 

Štúdium práva na fakulte sa realizuje v bakalárskom (prvý stupeň vysokoškolského štúdia) a magisterskom (druhý stupeň vysokoškolského štúdia) študijnom programe v dennej a externej forme v študijnom odbore právo v slovenskom jazyku.

Informácie o študijných programoch sú dostupné vo verejnom portáli systému MAIS: https://student.truni.sk/maisportal/studijneProgramy.mais

 

Bakalársky študijný program „právo“

Opis študijného programu právo - bakalárske štúdium - denné
Opis študijného programu právo - bakalárske štúdium - externé

Prehľad aktuálne vyučovaných predmetov je dostupný tu: http://iuridica.truni.sk/bakalarsky-studijny-program

 

Magisterský študijný program „právo“

Opis študijného programu „právo“ - magisterské štúdium - denné
Opis študijného programu „právo“ - magisterské štúdium - externé

Prehľad aktuálne vyučovaných predmetov je dostupný tu: http://iuridica.truni.sk/magisterske-studijne-programy

 

Záujemcovia môžu pokračovať v štúdiu aj v doktorandských študijných programoch v študijnom odbore právo (tretí stupeň vysokoškolského štúdia).

Doktorandské študijné programy v odbore právo

Doktorandské študijné programy - poskytované v slovenskom jazyku:

Opis študijného programu - Občianske právo - denné štúdium
Description of Study Programme - Civil Law - Full Time Study

Opis študijného programu - Občianske právo - externé štúdium
Description of Study Programme - Civil Law - External Study

Opis študijného programu - Pracovné právo - denné štúdium
Description of Study Programme - Labour Law - Full Time Study

Opis študijného programu - Pracovné právo - externé štúdium
Description of Study Programme - Labour Law - External Study

Opis študijného programu - Teória a dejiny štátu a práva - externé štúdium
Description of Study Programme - Theory and History of State and Law - External Study

Opis študijného programu - Trestné právo - denné štúdium
Description of Study Programme - Criminal Law - Full time Study

Opis študijného programu - Trestné právo - externé štúdium
Description of Study Programme - Criminal Law - External Study

Doktorandský študijný program - poskytovaný v anglickom jazyku/
PhD. studies provided in English language:

Description of Study Programme - Theory and History of State and Law - External Study
Opis študijného programu - Teória a dejiny štátu a práva - externé štúdium

Prehľad aktuálne vyučovaných predmetov je dostupný tu:  http://iuridica.truni.sk/doktorandsky-studijny-program

 

Zosúladenie študijných programov bolo schválené Radou pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave: https://www.truni.sk/kvalita/rada-rvhk