Skočiť na hlavný obsah

KARIÉROVÉ PORADENSTVO

KARIÉROVÉ PORADENSTVO

Rada kariérových poradcov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty:

JUDr. Zuzana Adamová, PhD. - zuzana.adamova [at] truni.sk

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD. LL.M. - robert.dobrovodsky [at] truni.sk

Mgr. Jozef Štefanko, PhD. LL.M. - jozef.stefanko [at] truni.sk

 

Individuálne kariérové poradenstvo u profesionálnej kariérovej poradkyne:

Po zaslaní životopisu si bez odozvy?

Máš neistotu na pohovore?

Váhaš, čo odpovedať na otázku: "Aké sú Vaše silné stránky?"

Netušíš, ako ďalej v pracovnej budúcnosti?

Ak si si odpovedal ÁNO, príď na online stretnutie s profesionálnou kariérovou poradkyňou Zuzkou v čase od 15:00 do 17:00 podľa dohody mailom :)

Možnosť online individuálneho kariérového poradenstva

 

Univerzitné poradenstvo:

https://www.truni.sk/karierne-poradenstvo

 

Ďalšie informácie:

Rada kariérových poradcov na fakulte je poradným orgánom dekana fakulty a rieši otázky týkajúce sa kariérového poradenstva študentom na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte.

Kariérny poradca fakulty poskytuje poradenstvo osobne, online (prostredníctvom video konferenčných nástrojov, napr. prostredníctvom MS Teams), alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie v čase zverejnených konzultačných hodín.

Usmernenie dekana PF TU č. 6/2023 - Činnosť Rady kariérových poradcov (od 1.9.2023) 

Činnosť kariérových poradcov v rámci Centra podpory študentov na Trnavskej univerzite v Trnave nie je týmto usmernením dotknutá.

 

Príklady kariérového poradenstva vo forme workshopov a prednášok

...A čo po škole...? Inšpirujme sa rozmanitými možnosťami právnickej praxe na cykle podujatí.

Odborníci z rôznych právnických povolaní sa podelia so svojimi radami, skúsenosťami a možno aj názormi, či by sa rozhodli pre svoju špecializáciu, keby boli opäť čerstvými absolventmi:)

 
​​
hlava
 
zivo
 
klu
 

Príklady kariérového poradenstva v praxi

Zabezpečenie pracovnej ponuky (brigády) pre študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Úradom vlády SR

 

                                                                    Zverejnené dňa 8.1.2021