Skočiť na hlavný obsah

KARIÉROVÉ PORADENSTVO

indi

 

Vážené študentky, vážení študenti,

ak sa chcete poradiť ohľadom budúcej profesie, obrátiť sa môžete napríklad na niektorého člena Rady kariérových poradcov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty:

JUDr. Zuzana Adamová, PhD. - zuzana.adamova [at] truni.sk

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD. LL.M. - robert.dobrovodsky [at] truni.sk

Mgr. Jozef Štefanko, PhD. LL.M. - jozef.stefanko [at] truni.sk

Rada kariérových poradcov na fakulte je poradným orgánom dekana fakulty a rieši otázky týkajúce sa kariérového poradenstva študentom na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte.

Kariérny poradca fakulty poskytuje poradenstvo osobne, online (napr. prostredníctvom MS Teams) alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie v čase zverejnených konzultačných hodín.

Usmernenie dekana PF TU č. 6/2023 - Činnosť Rady kariérových poradcov (od 1.9.2023) 

Činnosť kariérových poradcov v rámci Centra podpory študentov na Trnavskej univerzite v Trnave nie je týmto usmernením dotknutá.

Univerzitné poradenstvo: https://www.truni.sk/karierne-poradenstvo

 

Individuálne kariérové poradenstvo u profesionálnej kariérovej poradkyne:

Po zaslaní životopisu si bez odozvy?

Máš neistotu na pohovore?

Váhaš, čo odpovedať na otázku: "Aké sú Vaše silné stránky?"

Netušíš, ako ďalej v pracovnej budúcnosti?

Ak si si odpovedal ÁNO, pozri si videá s profesionálnou kariérovou poradkyňou Zuzkou:

hlava
 
 klu

 

Príklady kariérového poradenstva vo forme workshopov a prednášok

...A čo po škole...? Inšpirujme sa rozmanitými možnosťami právnickej praxe na cykle podujatí.

Odborníci z rôznych právnických povolaní sa podelia so svojimi radami, skúsenosťami a možno aj názormi, či by sa rozhodli pre svoju špecializáciu, keby boli opäť čerstvými absolventmi:)

 
​​
 
zivo
 

Príklady kariérového poradenstva v praxi

Zabezpečenie pracovnej ponuky (brigády) pre študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Úradom vlády SR

 

                                                                    Zverejnené dňa 8.1.2021