Skočiť na hlavný obsah

KARIÉROVÉ PORADENSTVO

 

Informácie o kariérovom poradenstve nájdete tu:

https://www.truni.sk/karierne-poradenstvo

 

Činnosť kariérových poradcov v rámci Centra podpory študentov na Trnavskej univerzite v Trnave nie je týmto usmernením dotknutá.

Rada kariérových poradcov na fakulte je poradným orgánom dekana fakulty a rieši otázky týkajúce sa kariérového poradenstva študentom na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte.

Kariérny poradca fakulty poskytuje poradenstvo osobne, online (prostredníctvom video konferenčných nástrojov, napr. prostredníctvom MS Teams), alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie v čase zverejnených konzultačných hodín.

Činnosť Rady kariérových poradcov je upravená v Usmernení dekana č. 5/2021.

 

Rada kariérových poradcov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty:

JUDr. Zuzana Adamová, PhD. - zuzana.adamova [at] truni.sk

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD. LL.M. - robert.dobrovodsky [at] truni.sk

Mgr. Jozef Štefanko, PhD. LL.M. - jozef.stefanko [at] truni.sk

                                                                                                                   

Príklady kariérového poradenstva v praxi
 
...A čo po škole...? Inšpirujme sa rozmanitými možnosťami právnickej praxe na novom cykle podujatí už od novembra.
Odborníci z rôznych právnických povolaní sa podelia so svojimi radami, skúsenosťami a možno aj názormi, či by sa rozhodli pre inú špecializáciu, keby boli opäť čerstvými absolventmi:)
 
image-20221017134520-1
 
hlava
 
zivo
 
klu
 
Zabezpečenie pracovnej ponuky (brigády) pre študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Úradom vlády SR
 

                                                                    Zverejnené dňa 8.1.2021