Skočiť na hlavný obsah

Prax a stáže

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave výrazne podporuje klinické a praktické vzdelávanie svojich študentov.

Študenti si môžu vybrať z množstva kliník a stáží: http://pravnekliniky.truni.sk/ alebo si stáž môžu navrhnúť sami.

Kde môžu študenti stážovať?

- právna poradňa pre občanov Mesta Trnava,

- advokátske kancelárie, notárske či exekútorské úrady,

- obce, mestá, VÚC,

- súdy a prokuratúra,

- ministerstvá a ďalšie štátne orgány,

- právne oddelenia obchodných spoločností,

- orgány a úrady Európskej únie 

- iné podľa vlastného výberu

Od zimného semestra ak. roka 2023/2024 prinášame našim študentom novú možnosť stážovania nad rámec klasických stáží, ktoré si naďalej môžu dohodnúť s našimi partnerskými subjektmi či inými subjektmi podľa vlastnej preferencie. Ide o tzv. POMVED-STÁŽE, ktoré už neprebiehajú len na našich katedrách, ale aj mimo fakulty, a to na Najvyššom súde SR, Najvyššom správnom súde SR, Úrade pre verejné obstarávanie a v organizácii Zvierací ombudsman. Za absolvovanie stáže dostanú študenti kredity a za absolvovanie POMVED-STÁŽE dostanú kredity a môže im byť pridelené aj motivačné štipendium. Lebo nám záleží na praktickom vzdelávaní... :)

pom

 

 

Príklady stáží našich študentov:

osn

brusel

staz

Študentka Patrícia o stáži na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

ny

Naša študentka Nicole na stáži na Stálej misii Slovenskej republiky pri OSN v New Yorku

rada

ivan

staz

omb

prax

europsky-parlament

nas

siet
Naši študenti, Ivan a Tereza, na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - report

obr

uvo

euipo

Náš študent Rastislav na online tréningu EUIPO (Európsky úrad pre duševné vlastníctvo) - report

nsssr

vo

Náš študent Samuel stážoval hneď v prvom semestri svojho štúdia na Právnickej fakulte

zvieraci-ombudsman

Report

eva  ​