Skočiť na hlavný obsah

Konzultačné hodiny Katedry MPaEP

Akademický rok 2023/2024

Letný semester

Presný čas konzultácie je potrebné dohodnúť vopred e-mailom

 

doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.

dagmar.lantajova [at] truni.sk

Konzultačné hodiny: Štvrtok 15:00 – 16:20

MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0b87be47812d44c7b9ae5fa19f098a87%40thread.tacv2/conversations?groupId=aa8cf728-2451-4002-8391-3777670aec7b&tenantId=5c86c1c2-46da-494a-b4a7-feb23465e98c

 

Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

marek.smid [at] truni.sk 

Konzultačné hodiny: Podľa dohody e-mailom

MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae396e192aaf64e61ab7125e22dcbda0f%40thread.tacv2/conversations?groupId=2c787897-a4dc-4a88-8ecd-56fd1aa519d8&tenantId=5c86c1c2-46da-494a-b4a7-feb23465e98c

 

prof. JUDr. Juraj Jankuv, PhD.

juraj.jankuv [at] gmail.com 

Konzultačné hodiny: Podľa dohody e-mailom

MS Teams: 2iuta3s (kód teamu)

 

doc. JUDr. Peter Varga, PhD.

vargapeter01 [at] hotmail.com

Konzultačné hodiny: Štvrtok 15:45 – 17:00 online prostredníctvom MS Teams

Kód tímu: hhzrsy8 (presný čas konzultácie je potrebné dohodnúť emailom vopred, je možné dohodnúť si aj iné dni).

 

Mgr. Martin Bulla, PhD.

martin.bulla [at] truni.sk  

Konzultačné hodiny: Konzultácie prebiehajú online, prostredníctvom MS Teams. Presný čas konzultácie je potrebné dohodnúť vopred e-mailom.

Ms Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6fa97fb4b31740dabb24b6e1e0f997a2%40thread.tacv2/conversations?groupId=d2938fc3-bb01-4eaa-ab36-e7f4945865d8&tenantId=5c86c1c2-46da-494a-b4a7-feb23465e98c

 

JUDr. Marcel Vysocký, PhD.

m.vysocky [at] gmail.com  

Konzultačné hodiny: Podľa dohody e-mailom

MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2ccd182666fb4d99b9e27f1d900a5268%40thread.tacv2/General?groupId=2f9417f0-d8bb-4718-8357-2d675b25b72f&tenantId=5c86c1c2-46da-494a-b4a7-feb23465e98c

 

JUDr. Viliam Karas, PhD.

karas [at] maplefish.sk

Konzultačné hodiny: Podľa dohody e-mailom

 
JUDr. Miroslava Mittelmannová
mittelmannova [at] hrl.sk

Konzultačné hodiny: Podľa dohody e-mailom

 

JUDr. Marek Šmid, LLB.

marek.smid [at] gmail.com  

Konzultačné hodiny: Podľa dohody e-mailom

 

JUDr. Metod Špaček, PhD. 

metod.spacek [at] truni.sk  

Konzultačné hodiny: Podľa dohody e-mailom

 

JUDr. Mag. iur. Viktória Bednár Marková, PhD.

viktoria.markova [at] truni.sk

Konzultačné hodiny: Podľa dohody e-mailom

 

Mgr. Ivan Novotný, PhD.

ivan.novotny25 [at] gmail.com

Konzultačné hodiny: Podľa dohody e-mailom

 

JUDr. Daniel Bednár, PhD. 

daniel.bednar [at] truni.sk

Konzultačné hodiny: Podľa dohody e-mailom

 

JUDr. Rastislav Mihalovič, PhD. 

mihalovicr [at] gmail.com   

Konzultačné hodiny: Podľa dohody e-mailom