Skočiť na hlavný obsah

Vedeckovýskumná činnosť Katedry TPaUP

Realizované projekty

 
Vedúci: doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.
Názov: Ústava liberálno-demokratického štátu a radikalizácia politickej kultúry
Číslo: APVV-17-0056 (projekt APVV)
Doba: 8/2018 - 6/2021
 
Vedúca: doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. 
Názov: Združenia ako prvok demokracie a prejav slobody združovania vo verejnoprávnych a súkromnoprávnych vzťahoch
Číslo: VEGA 1/0172/17
Doba: 2017 - 2019
Poznámka: Dňa 12. 4. 2019 Katedra teórie práva a ústavného práva PF TU zorganizovala v Bratislave medzinárodnú vedeckú konferenciu "Sloboda združovania - verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty". Správa z konferencie tu. Zborník z konferencie si možno stiahnuť tu.
 
Vedúci: doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., LL.M., JSD.
Názov: Právne argumenty a právne princípy ako pramene práva
Číslo: APVV-0562-11 (projekt APVV)
Doba: 7/2012 - 12/2015
 
Vedúci: doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., LL.M., JSD.
Názov: Súdy a tvorba práva - hypertrofia legislatívy a judikatúra ako prameň práva
Číslo: 1/0275/11 (projekt VEGA)
Doba: 1/2011 - 12/2013
 
Vedúci: JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD. LL.M.
Názov: Kultúrne a náboženské rozdiely, migrácie a ľudské práva
Číslo: 1/0507/12 (projekt VEGA)
Doba: 01/2012 - 12/2014
 
Členovia katedry sú zapojení aj do realizácie inštitucionálnych projektov. Prehľad o ich participácii na tomto druhu projektov možno nájsť vo výročných správach fakulty o hodnotení úrovne vedy. Prehľad výstupov vedeckovýskumnej činnosti jednotlivých členov Katedry možno nájsť vo vyhľadávacej databáze OPAC (do vyhľadávacieho poľa “autor” treba zadať priezvisko autora, čiarku, medzeru a meno autora).
 
Fulltextové verzie niektorých vedeckých výstupov členov katedry možno nájsť na stránke fakulty v sekcii publikácie.