Skočiť na hlavný obsah

Vyučované predmety Katedry TPaUP

Povinné predmety
Teória práva I
Teória práva II
Ústavné právo I
Ústavné právo II
 
Voliteľné a výberové predmety
Dejiny európskeho politického a právneho myslenia
Politická a právna filozofia 20. storočia
Argumentačné praktikum
Jurisdiction of the European Court of Human Rights I
Jurisdiction of the European Court of Human Rights II
Jurisprudence and Philosophy of Law
Etické dilemy v právnických povolaniach
Úvod do právneho a politického myslenia
Americké politické dejiny
Ľudské práva v rozhodovacej činnosti súdov
Právo a umenie

Informačné listy k jednotlivým predmetom sú k dispozícii na verejnom portáli systému MAIS.

 
Materiály k vyučovaným predmetom:
 
Teória práva I
 
 
Teória práva II
 
  
Ústavné právo I
Prezentácie:
 
Ústavné právo II
 
Handouty:
 

Prezentácie: Hospodárstvo SR   Územná samospráva   Zákonodarná moc I.   Zákonodarná moc II.   Prezident SR   Súdna moc I.   Súdna moc II.   Ústavné súdnictvo   Prokuratúra a VOP

Dejiny európskeho politického a právneho myslenia
 
Politická a právna filozofia 20. storočia
 
Jurisdiction of the European Court of Human Rights
 
Úvod do právneho a politického myslenia
 
Etické dilemy v právnických povolaniach