Skočiť na hlavný obsah

Záverečné práce Katedry TPaUP

 

Harmonogram obhajob bakalárskych prác obhajovaných na KTPaÚP dňa 7. 5. 2024 a 15. 5. 2024 o 10.00 hod. si môžete stiahnu tu.

Zoznam tém záverečných prác v akademickom roku 2024/2025 si môžete stiahnuť tu.

Zoznam tém záverečných prác v akademickom roku 2023/2024 si môžete stiahnuť tu

Zoznam tém bakalárskych prác v akademickom roku 2021/2022 si môžete stiahnuť tu.

Zoznam tém bakalárskych prác v akademickom roku 2020/2021 si môžete stiahnuť tu.

Zoznam tém bakalárskych prác v akademickom roku 2019/2020 si môžete stiahnuť tu.

Zoznam tém bakalárskych prác v akademickom roku 2018/2019 si môžete stiahnuť tu.

Zoznam tém bakalárskych prác v akademickom roku 2017/2018 je evidovaný v systéme MAIS.

Zoznam tém rigoróznych prác z predmetov Teória práva a Ústavné právo možno nájsť tu.

Zoznam tém dizertačných prác v odbore Teória a dejiny štátu a práva možno nájsť tu.