Skočiť na hlavný obsah

Vyučované predmety Katedry DP

Povinné predmety:
 

Dejiny práva na území Slovenska

informačný list predmetu

syllabus prednášok z predmetu

harmonogram cvičení

Dejiny štátu na území Slovenska

informačný list predmetu

syllabus prednášok z predmetu

harmonogram cvičení

Metodológia vedeckej práce

informačný list predmetu

syllabus prednášok z predmetu

Právna filozofia

informačný list predmetu

syllabus prednášok z predmetu

Právna metodológia

informačný list predmetu

syllabus prednášok z predmetu

Povinne voliteľné predmety:
 

Svetové dejiny práva I

informačný list predmetu

Svetové dejiny práva II

informačný list predmetu

syllabus prednášok z predmetu

Vývoj kodifikácií práva v 19. a 20. storočí

informačný list predmetu

syllabus prednášok z predmetu

Súdne procesy v slovenských dejinách

informačný list predmetu

syllabus prednášok z predmetu

Pramene práva na území Slovenska v historickom priereze

informačný list predmetu

syllabus cvičení z predmetu

Dejiny formovania moderného dedičského práva na Slovensku

informačný list predmetu

syllabus prednášok z predmetu

Vývoj a prax notárstva

informačný list predmetu

syllabus prednášok z predmetu

Verejnoprávna komparatistika

informačný list predmetu

syllabus prednášok z predmetu

Súkromnoprávna komparatistika (od ak. roka 2023/2024)

informačný list predmetu

syllabus prednášok z predmetu

Slovak Legal History

Sports Law

informačný list predmetu

syllabus

Sports Law Mgr.

informačný list predmetu

syllabus

Výberové predmety:  
 

Právne dejiny Latinskej Ameriky I

informačný list predmetu

syllabus prednášok z predmetu

Právne dejiny Latinskej Ameriky II

Klinika advokácie I

Klinika právnickej žurnalistiky

informačný list predmetu

syllabus cvičení z predmetu

Klinika právnickej žurnalistiky Mgr.

informačný list predmetu

syllabus cvičení z predmetu

 

Doktorandský študijný program
 

Povinné predmety:

Dejiny práva na území Slovenska I
informačný list predmetu

Dejiny práva na území Slovenska II
informačný list predmetu 

Dejiny práva na území Slovenska III
informačný list predmetu
 

Povinne voliteľné predmety:

Metodológia historickoprávneho výskumu I 
informačný list predmetu

Metodológia historickoprávneho výskumu II 
informačný list predmetu

Svetové právne dejiny
informačný list predmetu